Menu

VVV-Venlo gaat Level Up!

woensdag 21 april 2021

We bevinden ons in een, op z’n zachtst gezegd, uitdagende tijd. We kunnen helaas (nog) weinig op locatie doen óf uitvoeren. En dat maakt dat online werken voor veel mensen ‘het nieuwe normaal’ zou moeten zijn. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Gelukkig kwam er voor een eerstejaars klas van het Blariacumcollege in Venlo eindelijk weer iets op hun pad ‘op locatie’: de pilot Level Up!

Level Up is een project van VVV-Venlo esports, in samenwerking met de VVV Foundation en ondersteund door Rabobank Noord-Limburg, OGVO (Onderwijsgemeenschap Venlo), OGVO.fit én Venlo.fit. De doelgroep bestaat uit leerlingen van het eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs en voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool (leeftijd 10 t/m 12 jaar).

In een lessenreeks van vijf weken komen tijdens het project thema’s als vrijetijdsbesteding, gezonde leefstijl, social media, omgaan met geld én sportiviteit aan bod. Het project start met een voorlichting voor ouders. Vervolgens geven experts uit het werkveld lessen aan de leerlingen. Deze lessen worden ondersteund door professionele esporters van VVV-Venlo die als rolmodel functioneren voor de doelgroep én ervaringsdeskundige zijn op het gebied van gaming. Door de koppeling te leggen met de VVV Foundation wordt er kennis en ervaring in het project ingebracht op het gebied van gezonde leefstijl en beweegprojecten. Zowel VVV-Venlo esports als de VVV Foundation kunnen leunen op het sterke merk van betaald voetbalclub VVV-Venlo. Vanuit de rolmodelfunctie kan VVV-Venlo jeugd inspireren en motiveren om daadwerkelijk wat te doen met de lessen die meegegeven worden.

Het project Level Up! start officieel vanaf het schooljaar 2021-2022. Om een stevige basis voor het project te leggen, werd besloten een pilot te organiseren. Rekening houdend met alle coronamaatregelen en de daardoor geldende beperkingen, was het Blariacumcollege de ‘gelukkige’. De school zag in het project veel potentie voor hun leerlingen en na overleg werd er besloten een pilot te gaan draaien bij een klas die al fysiek les kreeg op donderdagochtend.

De pilot ging eind maart van start. Er kon helaas géén fysieke kick-off plaatsvinden. In plaats daarvan werd er een video gedeeld op de socials van de school om de kinderen te laten weten wat er ging gebeuren. De fysieke lessen werden gegeven door Nick Cooiman (coach VVV-Venlo esports) en Jesper Maes (esporter VVV-Venlo). Het thema van de eerste les was ‘’Kennismaking Esports & Basics gamen’’. Binnen deze les draaide het erom de leerlingen kennis te laten maken met VVV-Venlo esports, het project Level Up! en een discussie te voeren over welbekende stellingen die worden ingenomen omtrent gamen. In de navolgende les was het thema van de week ‘’Gezonde leefstijl & Vrijetijdsbesteding’’. Binnen deze les kwamen de onderwerpen gezonde voeding, voldoende beweging en vrijetijdsbesteding aan bod, welke Nick invulde vanuit het perspectief van een esporter. Tijdens de derde en laatste les van de pilot was het thema van de week ‘’Sociale media & Mentale weerbaarheid’’. Vanuit zijn ervaringen als esporter vertelde Jesper de leerlingen over wat hij allemaal meemaakt en welke druk, tegenslagen en positieve momenten hij ervaart. Daarnaast ging hij in op het feit hoe zeer social media invloed kan hebben op mensen en hun dagelijkse leven. Alle lessen werden op een luchtige manier afgesloten met een quiz over de geleerde thema’s óf met een potje FIFA tegen de esporters.

Momenteel worden door de VVV Foundation de ervaringen met het project Level Up! op papier gezet aan de hand van een enquête die de leerlingen hebben ingevuld. Daarnaast zal er ter afronding nog een online ouderbijeenkomst plaatsvinden waarin de ervaringen met de pilot worden gedeeld. Op basis van de ervaringen met de pilot wordt in kaart gebracht op welke wijze het project Level Up! zo goed als mogelijk kan worden vormgeven en doorontwikkeld om meteen ná de zomervakantie ook daadwerkelijk te kunnen starten op diverse basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Het project Level Up! is een samenwerking tussen VVV-Venlo esports en de VVV Foundation en wordt mede mogelijk gemaakt door onze Project Partners Rabobank Noord-Limburg, OGVO, OGVO.fit én Venlo.fit. Meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met de VVV Foundation via foundation@vvv-venlo.nl

 

mf2