Business

REGLEMENT YBC

Reglement Young Business Club VVV-Venlo

Onderstaand treft u de voorwaarden van de Young Businessclub VVV-Venlo, hierna te noemen als ‚ ‘YBC-VVV’. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met VVV-Venlo.

Profiel-eisen:

De YBC-VVV is een exclusief netwerk voor de "young potential”. Talentvolle medewerkers en ondernemers bepalen de business value van de toekomst. YBC-VVV biedt young potentials een passend podium om die business value te ontwikkelen en uit te breiden voor de toekomst. U voldoet dan ook aan het onderstaande profiel

·U bent een jonge / startende ondernemer of u heeft een leidinggevende/management of commerciële functie binnen uw organisatie.
·U bent jonger dan 40 jaar
·U bent een echte netwerker die sterk verbonden is of wil worden met regio Venlo.

Bij de aanmelding dient u een recente (kopie) uittreksel Kamer van Koophandel ter beschikking te stellen. Uw aanmelding wordt door de YBC-VVV beoordeeld. Indien u niet voldoet aan het opgestelde profiel, behoudt de YBC het recht voor uw aanmelding af te wijzen of u door te verwijzen naar de Business Club van VVV-Venlo. Hierbij hanteren we een strikt selectiebeleid exclusiviteit per branche te kunnen garanderen.

Wat verwachten wij van een YBC-lid?
(pro)Actieve deelname aan het netwerk van de YBC door aanwezig te zijn bij de wedstrijden en bijeenkomsten. Indien u 50% of meer van de activiteiten niet aanwezig bent zal het YBC bestuur contact met u opnemen waarna eventueel besloten wordt tot eenzijdige opzegging van het lidmaatschap door YBC-VVV. Hierbij volgt geen restitutie van het jaarlidmaatschap.
U neemt minimaal 1x per jaar een introducé mee (let op profiel en selectiebeleid) na vooraf overleg met het Bestuur van de YBC.
U dient elke wedstrijd met een vrolijke glimlach op de tribune plaats te nemen. Als lid dient u op geen enkele wijze VVV of het voetbal in diskrediet te brengen.

Prijsbeleid 
De prijs voor het lidmaatschap van 1 stoel / persoon bedraagt € 1.500 per seizoen.
De prijsinflatie van het YBC lidmaatschap wordt door VVV-Venlo vastgesteld. 
Voorafgaand aan elk seizoen worden (met factuurdatum 1 augustus) de lidmaatschap bijdragen in rekening gebracht. Leden dienen de facturen binnen de gestelde termijn te betalen.
Indien het lid de financiële verplichtingen jegens de YBC niet nakomt binnen de hiervoor overeengekomen termijn, dan is YBC gerechtigd het gebruik van de toegang tot de YBC box tot nader order te blokkeren totdat  het lid zijn financiële verplichtingen is nagekomen.
Een lid van de YBC kan maximaal tot de leeftijd van 40 gebruik maken van het lidmaatschap waarna het lid de mogelijkheid heeft om door te stromen naar de business club van VVV-Venlo. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het lidmaatschap binnen het bedrijf door te geven aan een nieuwe young professional. Hierover zal vooraf overleg gepleegd moeten worden met het bestuur.
De uitgegeven kaarten zijn niet overdraagbaar zonder vooroverleg met het bestuur. 

Introducees
Het is mogelijk om kosteloos een introducé mee te nemen naar een wedstrijd. Dit dient vooraf gemeld te worden bij het bestuur van YBC-VVV. Op basis van een eerste screening zal besloten worden om toegang te verlenen voor de introducé.
Introducé gratis voor 3 wedstrijden (potentiële sponsoren), dient vooraf gemeld te worden bij bestuur YBC. Indien iemand een sponsor heeft aangeleverd krijgt hij/zij weer 3 introducés. Diegene die de meeste heeft aangeleverd krijgt volgend jaar zijn stoel gratis! Let wel op de exclusiviteit

Pas na ondertekening van deze overeenkomst en kennisneming van de opgestelde statuten, ben je officieel lid. 

Website partners Agro Lingua - Lef - Systemec