Menu

Studiebegeleiding

 

De combinatie  van Topsport en onderwijs is een grote en mooie uitdaging voor alle VVV-Venlo jeugdspelers. De jeugdopleiding en college Den Hulster zijn er in geslaagd om een omgeving te creëren waarin deze combinatie mogelijk is. VVV-Venlo heeft er derhalve voor gekozen om inschrijving bij Den Hulster te verplichten. Op deze wijze kunnen jeugdspelers het voortgezet onderwijs combineren met het trainen en spelen in de jeugdopleiding van VVV-Venlo.
We blijven de samenwerking met College Den Hulster continueren en verbeteren om ervoor te zorgen dat onze jeugdspelers in een zo perfect mogelijke omgeving zowel onderwijs als topsport kunnen combineren.

 

Accommodatie en faciliteiten College Den Hulster:

  • College den Hulster is een topsport talentschool met de daarbij behorende wettelijke kaders vanuit het ministerie. Daardoor zijn er aanpassingen mogelijk. Meer info hierover is te vinden op denhulster.nl en www.stichtingloot.nl
  • Leerlingen krijgen een LOOT begeleider aangewezen die de ins en outs van de regelgeving kent en de leerlingen coacht
  • Globaal kunnen leerlingen na overleg met de begeleider gebruik maken van:
  • minder onderwijstijd (lesuitval tot 20%)
  • vrijstelling van vakken
  • inhalen lessen in parallelklassen
  • VVV-Venlo spelers kunnen onder schooltijd trainen
  • Leerlingen kunnen studeren in de OLC (open leer centra) waar ze beschikking hebben over computer
  • Lesroosters worden waar kan aangepast. Verder wordt er gekeken naar maatwerk per individu
  • Er is een fitnessruimte aanwezig die jeugdspelers alleen mogen gebruiken met toestemming van de loop/coördinatie/kracht en coördinatie trainer van VVV-Venlo

Wanneer een jeugdspeler aan het eind van een seizoen de jeugdopleiding van VVV-Venlo moet verlaten, kan hij op College Den Hulster blijven indien gewenst. De leerling volgt weer zoveel mogelijk het reguliere programma van de school maar behoudt nog een jaar de status. Mochten er in voorgaande jaren vakken zijn vrijgesteld en de leerling kan na het verlaten van de VVV-Venlo opleiding dit vak of deze vakken niet meer gaan volgen dan blijft de vrijstelling van kracht. De leerling zal onder de aandacht blijven van LOOT en krijgt vanuit het team waarin hij onderwijs volgt een coach aangewezen.

VVV-Venlo is er ook in geslaagd om een topsportregeling te treffen met een tweetal scholen voor vervolgopleidingen, namelijk de Fontys Hogeschool Venlo (HBO opleiding) en Gilde Opleidingen (Beroepsopleidingen). Dit houdt concreet in dat de combinatie studie en Topsport ook na de middelbare school een vervolg kan krijgen onder dezelfde voorwaarden van studiebegeleiding, studiecoördinatie en roostervariatie. Vanaf seizoen 2011-2012 heeft VVV-Venlo een Coördinator Beroepsonderwijs aangesteld. Deze coördinator zal jeugdspelers die het voortgezet onderwijs hebben verlaten, begeleiden en de contacten met de diverse vervolgopleidingen onderhouden.

 

 

Roger Bongaerts

Hoofd Jeugdopleiding

Joeri Janssen

Coördinator Jeugdopleiding

✉ Contact