Menu

Studiebegeleiding

Voor VVV-Venlo is het enorm belangrijk dat er voor jeugdspelers een zo ideaal mogelijke situatie geschept wordt met betrekking tot de schoolopleiding en men verplicht daarom jeugdspelers ervoor te zorgen dat de schoolprestaties optimaal zijn.
Uiteraard blijven we nu de samenwerking met College Den Hulster continueren en verbeteren om ervoor te zorgen dat onze jeugdspelers in een zo perfect mogelijke omgeving zowel onderwijs als topsport kunnen beoefenen.
 
 Accommodatie en faciliteiten College Den Hulster:
• College Den Hulster beschikt over een apart leslokaal waar jeugdspelers studie- en huiswerkbegeleiding krijgen aangereikt.
• Er zijn studiebegeleiders aanwezig die, waar nodig, assisteren bij verschillende huiswerkopdrachten. Voor informatie en vragen over de (LOOT)studiekosten kunt u bij College Den Hulster terecht.
• Er zijn een aantal computers aanwezig waar leerlingen vrij gebruik van kunnen maken.
• De leerlingen beschikken over aparte lessenaars.
• Er is voor de jeugdspelers een kluis aanwezig waar ze hun extra boekenset en sporttas in kunnen opbergen. Zo hoeven ze hun boeken niet mee te nemen naar de training.
• Er zijn gymzalen aanwezig waar jeugdspelers eventuele blessurepreventieve of verschillende voetbal specifieke oefeningen kunnen verrichten.
• Er is een fitnesszaal aanwezig die jeugdspelers alleen mogen gebruiken met toestemming van de loop/coördinatie/kracht en coördinatie trainer.
 
Wanneer een jeugdspeler aan het eind van een seizoen de jeugdopleiding van VVV-Venlo moet verlaten, zal hij in het nazorg traject van College Den Hulster komen. Dit houdt in dat hij in het eerste jaar extra begeleid wordt, aangezien hij een aantal jaren het topsporttraject heeft doorlopen en een aantal vakken niet heeft gevolgd. De jeugdspeler zal niet gelijk in een normaal schooltraject terecht komen, maar behoudt een aantal vrijstellingen (geen maximale vrijstellingen, maar vrijstellingen die wettelijk bepaald zijn door het ministerie).
 
VVV-Venlo is er ook in geslaagd om een topsportregeling te treffen met een tweetal scholen voor vervolgopleidingen, namelijk de Fontys Hogeschool Venlo (HBO opleiding) en Gilde Opleidingen (Beroepsopleidingen). Dit houdt concreet in dat de combinatie studie en Topsport ook na de middelbare school een vervolg kan krijgen onder dezelfde voorwaarden van studiebegeleiding, studiecoördinatie en roostervariatie. Vanaf seizoen 2011-2012 heeft VVV-Venlo een Coördinator Beroepsonderwijs aangesteld. Deze coördinator zal jeugdspelers die het voortgezet onderwijs hebben verlaten, begeleiden en de contacten met de diverse vervolgopleidingen onderhouden.
 

Roger Bongaerts

Hoofd Jeugdopleidingen

Jouke Derix

Coördinator Jeugdzaken

✉ Contact