Menu

Goede doelen

VVV-Venlo in de regio
Als regioclub zijn wij ons ervan bewust dat onze status ook maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Als VVV-Venlo zijnde, zijn we ook blij dat we een positieve invloed kunnen uitoefenen op het welzijn in de regio Noord- en Midden Limburg.

Met tal van projecten, georganiseerd door onder andere onze maatschappelijke stichting VIA VVV, toont VVV-Venlo zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Landelijk steunen wij drie goede doelen, namelijk KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport en het goede doel gekoppeld aan de VriendenLoterij. Dit jaar is dat Stichting Metakids. Metakids zamelt geld in voor onderzoek om zoveel mogelijk metabole ziekten zo vroeg mogelijk te kunnen diagnosticeren om ze vervolgens te kunnen behandelen. In de volksmond worden metabole ziekten ook wel stofwisselingsziekten genoemd. Elk jaar worden er in Nederland gemiddeld ruim twee kinderen per dag geboren met een metabole ziekte.

Daarnaast werken we samen met FC Robinstijn om  voetbalgerelateerde kinderwensen in vervulling te laten gaan, voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, die het om welke reden dan ook verdienen om eens een dag in het zonnetje gezet te worden.

Regioclub
Graag willen wij als regioclub juist ook goede doelen in onze eigen regio steunen. Welke goede doelen dat zijn, wordt bepaald door input vanuit onze fans en goede doelen zelf. Voorafgaand aan elk seizoen kan men zich inschrijven. Uit al deze inschrijvingen worden uiteindelijk drie goede doelen gekozen die wij het gehele jaar door zullen ondersteunen om zo ook onze regio te steunen! Dit seizoen zetten wij ons lokaal in voor Wensambulance Limburg, Stichting Herberg Papilio en Stichting Funpop.

Herberg Papilio 
Stichting Herberg Papilio biedt gezinnen, waarvan een kind overleden is, een laagdrempelige lotgenoten vakantie aan. Tijdens deze vakanties zal ontspannen centraal staan. Alles onder het motto: “Alles mag, niets moet”. De gezinnen verblijven bij Erfgoedlogies d'Ouffenhoffin Baarlo (gemeente Peel en Maas).
Website: www.herbergpapilio.nl


Stichting Funpop

Stichting Funpop is een vrijwilligersorganisatie die al ruim twintig jaar jaarlijks Funpop, hét openlucht muziekfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseert. Funpop vindt in 2019 plaats op 25 en 26 mei. Locatie is Evenemententerrein ‘Kasteelpark Ter Horst’, in Horst (gemeente Horst aan de Maas). 
Website: www.funpop.nl 


Wensambulance Limburg 

Wensambulance Limburg vervult wensritten voor mensen die ernstig ziek en bedlegerig zijn of terminale wensvragers, waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn.
Website: www.wensambulancelimburg.nl 

Aanmelden
Voorafgaand aan elk seizoen kan men zich hiervoor aanmelden. Ook voor het seizoen 19|20 zijn wij alweer op zoek naar enthousiaste goede doelen die wij maar al te graag willen ondersteunen. Mocht je behoefte hebben om een goed doel aan te melden dan kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar detrapomhoog@vvv-venlo.nl.

Ivor Straetemans

Projectleider VIA VVV

✉ Contact