Nieuws

OOK FINANCIEEL DE TRAP OMHOOG

VVV-Venlo heeft naast een sportief geweldig verlopen seizoen 2016-2017 met het behalen van het kampioenschap in de Jupiler League ook financieel een goed seizoen gedraaid. De nettowinst over het afgelopen seizoen bedroeg 102.000 euro positief. Het eigen vermogen werd hierdoor verder versterkt tot 222.000 euro positief.
Met dit resultaat zet VVV-Venlo weer stappen voorwaarts richting een financieel gezonde en stabiele club conform de doelstelling van het toekomstvisiedocument ‘De trap omhoog’.

Samen de trap omhoog
Marco Bogers, algemeen directeur: "Voor en achter de schermen is er in het afgelopen seizoen veel positiefs gebeurd. Natuurlijk staat het kampioenschap hierin bovenaan maar ook op andere fronten zijn er veel positieve ontwikkelingen geweest en nog steeds gaande. Ook werpen de vele inspanningen nu hun vruchten af. Fans en sponsors zetten zich op allerlei fronten in voor de club, de stad en regio kleuren geel-zwart als VVV-Venlo speelt en inkomsten uit sponsoring en wedstrijdbaten namen behoorlijk toe.
In het financieel resultaat van afgelopen seizoen zijn ook alle kosten die verband hielden met het kampioenschap meegenomen. Daarnaast zijn schulden afgelost en noodzakelijke investeringen in het stadion uitgevoerd. Al met al is er veel positiefs gebeurd en zijn we ontzettend blij met de promotie naar de Eredivisie die ons veel nieuwe kansen biedt.”

Jaarverslag 2016/2017
Het jaarverslag 2016/2017 van VVV-Venlo BV, dat door BDO Audit & Assurance B.V. is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en tevens is goedgekeurd door de Stichting Beheer VVV-Venlo, wordt gepubliceerd op deze website.

Website partners Agro Lingua - Lef - Systemec