Menu

Erevoorzitter

In de lange historie van VVV-Venlo zijn vele markante mensen voorzitter geweest van de club. Denk aan Jo van Daalen en Jeu Sprengers. Toch is er maar één man die de titel van Erevoorzitter kreeg en dat is Hai Berden.

Berden was in Venlo bekend als oprichter van Seacon Logistics en raakte daardoor verbonden met VVV. In eerste instantie als sponsor, al snel in het bestuur. Hij was vanaf 2001 mede verantwoordelijk voor de grootscheepse verbouwing van De Koel, die in 2003 gereed was. Vanaf dat jaar bekleedde hij de rol van voorzitter van VVV. Dat deed hij uit volle overtuiging en met een geweldige inzet. In de jaren die volgden werden mooie sportieve successen behaald, maar in financieel opzicht had de club het regelmatig zwaar.

Hai Berden was met regelmaat de reddende engel. Bij zijn afscheid als voorzitter in mei 2018, werd hij benoemd tot Erevoorzitter. De eerste en enige in de clubhistorie.

Ook nu nog is hij aan de club verbonden als ‘bouwpastoor’, de rol waarmee hij in 2001 begon bij VVV. Hij is daarmee mede verantwoordelijk voor de grootscheepse verbouwing van het stadion, die de club op lange termijn naar een hoger plan moet brengen.