Menu

‘Aan het woord’: Coen Arts

dinsdag 28 april 2020

Als trainer schep je een klimaat waarin de team- en individuele doelstelling zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. Wij als VVV-Venlo Jeugdopleiding geloven erin dat je een sfeer en cultuur moet creëren die leidt tot optimale ontwikkelingskansen voor de individuele speler.

Binnen de VVV-Venlo Jeugdopleiding werken spelers en trainers aan hun IOPP (Individueel Ontwikkel en Prestatie Plan). Concreet gezegd is dit een map met opdrachten, die als het ware met spelers meereist gedurende hun tijd in de opleiding. Iedere voetbalseizoen ligt in het begin van het jaar de focus op het kennismaken. Het kennen van het kind, van zijn doelen, dat is de basis voor verdere ontwikkeling en zorgt voor een goede relatie tussen speler en trainer. Vanuit deze basis kan er worden ingestoken op de voetbalinhoudelijke ontwikkeling van het kind. Gedurende het seizoen voeren wij als trainers vier keer een “formeel” gesprek met spelers (en ouders) en bespreken we de individuele ontwikkeling van het kind. Door die formele gesprekken nemen we bewust de tijd voor spelers (én ouders) om samen over de ontwikkeling van het individuele kind te praten. Tijdens deze gesprekken komt de input ook grotendeels vanuit de speler en staat het kind centraal. De trainer schat tevens in waar de speler zich bevindt in zijn ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hier past hij zijn gesprek en gesprekstechnieken op aan. Na afloop van het gesprek maakt de speler een verslagje en noteert hij aan welke verbeterpunten hij de komende periode wil gaan werken en wie / wat hij daar voor nodig heeft. Dit communiceert hij vervolgens ook naar zijn trainer.  Middels het IOPP stimuleren we eigenaarschap.

Wellicht heeft U onlangs ook de documentaire “Het gras van de buren” op Fox Sports gezien…
In deze documentaire kwamen diverse Duitse jeugdspelers aan het woord en werd o.a. het volgende gezegd: “In Duitsland gaat het in de jeugd om winnen, in Nederland gaat het in de eerste plaats vooral om het ontwikkelen.” Een mooier compliment konden wij als Jeugdopleiding niet ontvangen. Wij als VVV-Venlo werken in de jeugd dagelijks aan de bewustwording dat fouten maken mag om er vervolgens van te leren. In zowel formele als informele gesprekken trachten we een sfeer te creëren waarin de spelers het gevoel krijgen dat ze zowel met voetbal gerelateerde als niet-voetbal gerelateerde vraagstukken bij ons terechtkunnen.. Om ervoor te zorgen dat de spelers ook daadwerkelijk naar de trainer toe komen, werken we bewust aan een “cultuur”, waarin we als trainers de individuele speler aanmoedigen om uit zichzelf te komen, zodat ze eigenaar zijn en blijven van hun eigen leerproces. Als trainers maken we spelers deelgenoot van deze cultuur, door ze bijvoorbeeld gericht te vragen wat ze zelf zouden willen leren en wat ze zelf nog willen trainen. Tevens is het natuurlijk van groot belang dat de trainer tijdens de training “bewust” tijd reserveert om aan deze, door de speler zelf aangedragen punten, te werken. Tot slot zijn we als trainers vervolgens druk bezig om bewust te differentiëren. Iedere trainer moet van iedere individuele speler weten waar hij zit in zijn ontwikkeling op het gebied van verschillende facetten binnen het voetbal. Op basis van de verschillende beginsituaties en doelstellingen van de trainingen dient “bewust” te worden gedifferentieerd. Het kan dus goed voorkomen dat een speler van de O13 op het gebied van het gebruiken van zijn “ontwikkelbeen” verder is dan een speler van de O15. Op basis van deze doelstelling en het type training  zou de trainer de beslissing kunnen maken de betreffende speler bij één of twee teams hoger mee te laten trainen. Door iedere keer opnieuw uit te gaan van de leerbehoeften van de speler en hier ons individueel – en teamaanbod op af te stemmen, zijn wij van mening dat we een sfeer en cultuur creëren die leidt tot optimale ontwikkelkansen voor de individuele speler.

Mochten jullie als partnerclub nog vragen hebben n.a.v. bovenstaand verhaal of mochten jullie graag een keer een dag meelopen om bovenstaande van dichtbij mee te maken, schroom niet en neem gerust contact met ons op.


Coen Aarts
Hoofdtrainer VVV-Venlo O11 / Coördinator Onderbouw O8 t/m O12

mf2