Menu

Basisschoolkinderen bewegen in De Koel

woensdag 29 april 2020

Vanaf maandag 11 mei gaan de scholen weer open. Dat heeft de overheid onlangs beslist in het kader van de versoepeling van de Coronaregels. Kinderen zullen vanaf die tijd ‘parttime’ weer naar school gaan. Omdat er maar beperkte tijd voor lessen is op school, hebben de Gemeente Venlo en Venlo.fit, in overleg met de scholen, besloten dat het beweegaanbod voor de kinderen van de basisscholen op een andere manier wordt opgepakt. Het gaat hierbij om kinderen van de basisscholen uit de Gemeente Venlo, dus ook uit de kerkdorpen.

VVV-Venlo en de VVV Foundation springen hierin bij en stellen Covebo Stadion - De Koel - per donderdag 30 april aanstaande open voor georganiseerde sportactiviteiten. Wekelijks zullen op de donderdagmorgen een 80-tal kinderen, verdeeld over twee groepen een uur lang sport- en spelaanbod krijgen in het VVV-stadion. Dat gebeurt onder begeleiding van jeugdtrainers van VVV-Venlo en begeleiders van de VVV Foundation. Insteek is om de activiteiten te laten lopen tot minimaal aan de grote vakantie.

Uiteraard worden de Coronaregels hierbij in acht genomen. Zo zullen de ouders de kinderen enkel afzetten en ophalen bij het stadion en worden materialen telkens zorgvuldig gedesinfecteerd.

Algemeen Directeur Marco Bogers van VVV-Venlo: “Onmiddellijk na de berichtgeving van de overheid over de nieuwe maatregelen heb ik contact gehad met de Gemeente Venlo en onze maatschappelijk partner Venlo.fit. Samen hebben we besloten dat voor VVV-Venlo en onze VVV Foundation een rol weggelegd is in de taak om de kinderen uit de Gemeente Venlo weer georganiseerd aan het sporten en bewegen te krijgen, na een lange periode van thuis zitten. Mede ook omdat op de scholen nu uiteraard, gezien de beperkte tijd die ze wekelijks ter beschikking hebben voor de kinderen, de focus gaat liggen op vakken als rekenen en taal. Stadion de Koel is daarbij een inspirerende en motiverende factor. Welk kind vindt het nou niet geweldig om in het stadion een bewegingsactiviteit mee te maken? Wij als sportvereniging willen daar ons steentje aan bijdragen.”