Menu

Gemeentebestuur verwerpt kritiek

dinsdag 22 september 2020

VVV-Venlo is blij met de reactie van het Gemeentebestuur van Venlo op de raadsvragen die werden gesteld over het maatschappelijke project VVV TransferKracht. ‘De kritiek van CDA, VVD en PVV op werkgelegenheidsproject Transferkracht bij VVV raakt kant noch wal’, stelt het gemeentebestuur van Venlo. ‘Het is juist van grote waarde voor de werklozen.’

Namens de vier partijen verwoordt Algemeen Directeur van VVV-Venlo én bestuurslid van de VVV Foundation, Marco Bogers de reactie hierop: “Zoals eerder gezegd, wij hadden er het volste vertrouwen in dat met de beantwoording van de vragen door de projectpartners en de toelichting door het college van B&W aan de raad, het verkeerde beeld dat blijkbaar bij enkele personen leefde, definitief zou worden weerlegd.

Het gemeentebestuur bevestigt nu zelfs dat het project juist een zeer succesvol initiatief is wat inmiddels mooie resultaten kan overleggen op het gebied van het toeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

Wij betreuren het nieuwsbericht dat eerder (donderdag 10 september jl., red.) in De Limburger verscheen, omdat het de inhoud en de uitvoering van het project in een totaal verkeerde context plaatste. Daarnaast schetste het een zeer negatief en vervelend beeld over het project VVV TransferKracht en de bijdrage van Tempo Team Activeerkracht, VVV-Venlo en de VVV Foundation in dit project. Wij zijn dan ook blij met het vandaag geplaatste artikel in De Limburger, waarop teruggekomen wordt op die insinuaties.

mf2