Menu

Goede Doelen

vrijdag 14 juni 2019

Als regioclub zijn wij ons ervan bewust dat onze status ook maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Als VVV-Venlo zijnde, zijn we ook blij dat we een positieve invloed kunnen uitoefenen op het welzijn in de regio Noord- en Midden Limburg.

VVV-Venlo steunt goede doelen in twee verschillende takken, landelijk en regionaal. Wij vinden het als regioclub van groot belang dat we (met name) in onze regio goede doelen steunen. Welke goede doelen dat zijn, wordt bepaald door input vanuit onze fans en goede doelen zelf. Afgelopen seizoen hebben wij ons lokaal ingezet voor Wensambulance Limburg, Stichting Herberg Papili, Roze zaterdag en Stichting Funpop.

Goede doelen seizoen 18|19
Stichting Herberg Papilio biedt gezinnen, waarvan een kind overleden is, een laagdrempelige lotgenoten vakantie aan. Stichting Funpop is een vrijwilligersorganisatie die al ruim twintig jaar jaarlijks Funpop, hét openlucht muziekfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseert. Wensambulance Limburg vervult wensritten voor mensen die ernstig ziek en bedlegerig zijn of terminale wensvragers, waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn. Roze zaterdag staat voor vrijheid, tolerantie en grenzeloze liefde voor elkaar gevierd worden. Of je nou homo, hetero, queer, bi of trans bent, iedereen moet tegen elkaar kunnen zeggen: IK OOK VAN JOU!

Daarnaast steunen we landelijk drie goede doelen, namelijk KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport en het goede doel gekoppeld aan de VriendenLoterij. Daarnaast werken we samen met FC Robinstijn om voetbalgerelateerde kinderwensen in vervulling te laten gaan.

Een goed doel aandragen
Voorafgaand aan elk seizoen kiezen wij 3 nieuwe regionale goede doelen uit. Hiervoor kan men zich aanmelden of een goed doel aandragen. Voor seizoen 2019-2020 zijn wij op zoek naar nieuwe mooie samenwerkingsverbanden. Mocht je behoefte hebben om een goed doel aan te melden dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar detrapomhoog@vvv-venlo.nl .

mf2