Menu

Huub Linders, kwartiermaker VVV-Venlo

donderdag 22 april 2021

‘VVV-Venlo is een fantastisch podium wat beter benut kan worden!’

Huub Linders ( 53 ), kwartiermaker, maar vooral ook ondernemer. Naast zijn ervaring als ondernemer, strategisch marketingadviseur en ondernemer in vastgoed heeft Linders ook politieke ervaring. “Ik ben zelfs het jongste raadslid van Nederland geweest in 1993. Heb altijd in de politieke arena geopereerd en weet dus wel een beetje hoe de hazen lopen.” In eerste instantie raakte hij betrokken bij VVV-Venlo als mede-eigenaar van ABC Restaurants. “Toen we een franchisevestiging in Sevenum openden kwam ik heel snel uit bij VVV-Venlo. Wat ik vervolgens merkte, is dat ik heel snel aansluiting kreeg bij de mensen binnen de organisatie. Dan gaat het over gastvrijheid, één van de thema 's die ook als één van de kernwaarden binnen VVV wordt genoemd. Ondanks dat ik niet uit Limburg kom, voelde ik me er heel erg snel welkom. En dan ga je zien dat er nog meer ‘synergie’ is dan alleen maar het eerste primaire doel wat we hadden met ABC. Zo ben ik me op een gegeven moment verbonden gaan voelen. En dat gaat niet vanzelf. Daarnaast zag ik de emotie achter de schermen en ook de kwaliteit die nodig is om in een kleine organisatie zoals bij VVV, met een heel beperkt budget, maximale prestaties te moeten leveren. En dat is écht niet makkelijk. Ik heb daar bewondering voor gekregen.”

Zo groeide het vertrouwen bij Linders in de club én de medewerkers. “Ik heb op verschillende niveaus kunnen klankborden over allerlei zaken. Het is altijd fijn als je in een inspirerende omgeving zit met elkaar en je ergens aan kunt bijdragen. Niet alles hoeft altijd alleen maar commercieel te zijn en over geld te gaan. Het gaat ook over mekaar dingen gunnen en elkaar beter maken.”

Zodoende kwam Linders ook in gesprek met Algemeen Directeur Marco Bogers. “Als club wil VVV onder dat ‘juk’ vandaan van die ‘ondermoot’. Altijd tegen degradatie vechten is natuurlijk vooral iets wat op sportief vlak speelt. Maar als club zijnde met zoveel historie en kwaliteit in huis, wil je op een gegeven moment toch naar dat ‘higher level’ gaan. Daarbij komen heel veel facetten kijken. Ik heb toen gezegd: ‘laat mij nou eens meepraten over één of twee facetten daarvan.’ Ik wil dat gewoon doen om de club beter te maken.”

Samen met de clubleiding werd geconcludeerd dat de club naar iemand op zoek was die mede vorm kon geven aan dat proces. “Wil je die stap extra kunnen zetten en een keer naar een andere schaalgrootte gaan, dan zul je wel iets moeten gaan ondernemen. Ik zie die kansen en VVV ziet die kansen ook. Ik heb me aangeboden om dat mede vorm te gaan geven.”

Hoe Linders dat aan gaat pakken, stond voor hem al snel vast: “We moeten eerst terug naar de kern: wie ben je als club zijnde? Terug naar de kernwaarden. Samen met het marketingbureau Ifthen, waar Linders eveneens aan verbonden is, hebben we er in diverse sessies met een afvaardiging van VVV over gesproken. Uiteindelijk zijn we tot de hernieuwde missie en visie gekomen en hebben we daarbij de juiste kernwaarden beschreven. Dat moet je vervolgens gaan uitdragen. Binnen de eigen organisatie, naar je partners en in de regio. Als je ziet wat voor spin-off alle exposure rondom VVV brengt voor de regio, dan mag je ook van die regio wel een bepaalde betrokkenheid en binding terug verwachten. Als je kijkt naar VVV met meer dan 400 businesspartners die verantwoordelijk zijn voor een enorme economische impuls in de regio, als het gaat over o.a. werkgelegenheid en economie. Maar ook op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid in de breedste zin des woords. Dan zeg ik: ‘dit is iets wat juist ook de hele publieke sector aangaat, met ál haar stakeholders.’ De gemeenten in Noord-Limburg én de provincie Limburg, maar zeker ook het onderwijs en allerlei andere instanties die hieraan gelieerd zijn. Die hebben daar allemaal een belang bij, want iedereen wil Limburg goed op de kaart zetten.”

Meeliften is één, maar Linders is helder: “Ik vind dat je daar mensen en instanties ook voor op hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden mag wijzen. Wel op een correcte manier. Een manier zodat ze gaan inzien dat ze er meer rendement uit kunnen halen als ze ook een actievere rol gaan vervullen. Dus niet vanuit een negatieve insteek door hen te wijzen op wat ze nu niet doen, maar vooral door te laten zien waar ze die meerwaarde in het eigen belang van de organisatie, gemeente of gemeenschap kunnen terugvinden. Want er heerst nog steeds het té beperkte beeld dat het in relatie tot VVV-Venlo alleen maar over voetbal gaat. Maar het gaat juist over veel meer! Over sport in zijn algemeenheid. Over het gevoel van trots zijn op het feit dat je uit een bepaalde regio komt. Dat daar een bepaald imago aan vast hangt en positieve publiciteit bij komt kijken. Maar er liggen ook hele andere dingen aan ten grondslag. Werkgelegenheid en een enorm netwerk aan partnerbedrijven. Als je daar naar gaat kijken, krijg je in één keer een heel ander beeld: het gaat niet meer alleen over voetbal, maar juist over een businessnetwerk en over elementen uit de samenleving die cruciaal zijn voor de leefbaarheid in het gebied. Daarom heb ik een doel: uiteindelijk een actieve, constructieve en consistente verbinding te leggen tussen de acht Noord-Limburgse gemeenten, overige stakeholders en VVV-Venlo.”

Hoe Linders dat gaat doen, daar heeft hij een duidelijk beeld bij:Mijn rol is om organisaties en personen kennis te laten maken met VVV. De club te (her)introduceren bij een aantal partijen met de nieuwe missie, visie en kernwaarden én de juiste verbindingen te leggen. Om de kansen goed te formuleren die er wederzijds liggen. En daar ontstaan ideeën en suggesties uit die vertaald gaan worden in concrete plannen. Ik kom dus niet namens VVV schooien of bedelen. Nee, ik kom juist een boodschap verkondigen en ik kom mensen enthousiast maken. Daarmee hoop ik dat ze hetzelfde gaan inzien als wat ik gezien heb en dat ze daardoor zeggen: ‘daar zit wat in! Ik ben nog nooit zo benaderd en ik wil het ook wel eens van die kant belichten.’”

Linders spiegelt anderen dus de kansen voor die zij kunnen benutten door met VVV in zee te gaan, samen te werken óf een partnerschap aan te gaan… “Ja, en ik hou er wel van om rendement inzichtelijk te maken. Niet alleen het financiële rendement. Juist ook het sociaal-maatschappelijk rendement.” Toch is het geen sinecure om het sociaal-maatschappelijke rendement van de voetbalclub VVV-Venlo aan te tonen bij bijvoorbeeld de gemeente Venlo. “Het begint wat mij betreft bijna altijd wel bij de jeugd in zijn algemeenheid. Als je dan kijkt naar VVV dan is er al een hele goede jeugdopleiding. Daarnaast heb je de VVV Foundation, die op sociaal maatschappelijk vlak laat zien dat ze een enorme betrokkenheid hebben. Maar ook bijvoorbeeld esports, wat steeds meer tot de verbeelding spreekt. In de praktijk is het vooral zo dat VVV veel meer in haar mars heeft op sociaal maatschappelijk vlak dan menig gemeente zelf nu al kan waarmaken. De club heeft de vingers in de maatschappij staan op plekken waar je als gemeente vaak niet bijkomt. Dat betekent dat wij als sportorganisatie zijnde mensen kunnen bereiken wat een gemeente gewoonweg niet lukt.”

Linders licht toe: “Hoeveel gemeenten zijn er wel niet die in hun politieke programma's zeggen: ‘Wij moeten dichter naar de burger toe!’ Maar het lukt ze allemaal niet. Als je dan een brug naar je bevolking wil slaan en je kijkt naar hoeveel aanhangers je hebt als VVV-Venlo. Hoeveel mensen begaan zijn met het lot van de club. Dan heb je daar toch een fantastisch podium wat je veel beter zou kunnen benutten!”

Mijn focus ligt daarbij in eerste instantie bij gemeenten en de provincie maar ook bij instanties als het LIOF of Stichting Gezondste Regio 2025. Die moeten uiteraard betrokken worden, want het is een netwerk waarin je elkaar allemaal tegenkomt. Wat ik dan ga doen, is gewoon simpelweg afspraken maken. Ik ga mijn verhaal vertellen. Ik ga met bestuurders praten én met raadsfracties. Maar ik kijk ook over de grens. In Nordrhein-Westfalen bijvoorbeeld. Daar liggen ook kansen.”

Men kan snel een belletje van Linders verwachten, geeft hij aan. “Ik ga er niet een vijfjarenplan van maken en ik kom ze niet bezighouden. Ik kom ze iets brengen en ‘zakendoen’, maar wel zonder dat je het gevoel hebt dat je alleen maar je portemonnee moet gaan trekken. En ik maak het concreet. Door te proberen de juiste vertaling te maken van de behoeften die ik ophaal. Die vertaalslag maak ik richting de organisatie en dat moet wat mij betreft gewoon binnen een jaar heel concreet zijn, zodat we er volgend seizoen ook al de eerste effecten van gaan zien.”

Is uw interesse gewekt? Wilt u een keer met Huub sparren? Neem dan contact op met Huub via kwartiermaker@vvv-venlo.nl.

mf2