Menu

“Ik heb m’n emotie laten spreken”

dinsdag 27 april 2021

Xander van de Kamp, aandeelhouder VVV-Venlo

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 2020 maakte Algemeen Directeur Marco Bogers melding van de voltooiing van de herstructurering van VVV-Venlo naar een holdingstructuur en het aandeelhoudersplan dat vorm moest krijgen. Nu, dik een jaar later, schuift één van die aandeelhouders aan: Xander van de Kamp ( 48 ), Directeur-Eigenaar van ACS Cleaning bv.

“Ik loop al vanaf 2003 rond hier. Toen had ik nog nooit een wedstrijd van VVV gezien. Ik werd getipt: als je in Venlo terecht komt met je bedrijf, moet je Jocus, VHC én VVV gaan sponsoren. Dat heb ik toen gedaan. In 2016 is ACS Cleaning shirtsponsor geworden. En zo groei je in de loop der jaren naar wat ik nu ben aangegaan. Samen met, momenteel, acht anderen ben ik nu aandeelhouder van de club.” De club werd eind 2019 omgeturnd naar een holdingstructuur, waardoor aandelen konden worden uitgegeven. “De reden is helder: we hadden cash-in geld nodig binnen de club. Er heeft toen een waardering van de club plaatsgevonden. Op basis van deze waardebepaling is het beoogd aandelenkapitaal vastgesteld op vijf miljoen euro. Vier miljoen is daarbij afkomstig van grootaandeelhouders (aandeelhouders A, red.). De overgebleven één miljoen euro komt vanuit onze achterban (aandeelhouders B, red.). Die laatste zijn er op dit moment nog niet. Alleen de stichting continuïteit is er. Zij bewaken dat VVV blijft voetballen en dat de clubkleuren geelzwart zijn. Heel belangrijk!”

Er zijn dus momenteel negen eigenaars van de holding VVV-Venlo BV. Hoe zit die structuur verder in elkaar? “Er zit nog een Raad van Commissarissen tussen de aandeelhouders en de directie. Hun rol is dat zij de directie moeten controleren op de dagelijkse gang van zaken. Ook omdat de aandeelhouders daar géén rol in mogen spelen en geen belang bij mogen hebben.” Dan rijst de vraag uiteraard, welke rol de aandeelhouders dan wél hebben, naast het financieren. “We mogen er wat van vinden”, vertelt Van de Kamp lachend. “Daarnaast proberen we als aandeelhouder ons netwerk aan te boren om sponsors binnen te halen of ander kapitaal aan te trekken. Om te verbeteren én uiteraard ook om de club financieel gezond te houden. Dat is ons allergrootste belang. Kijk, we zijn een heel moeilijke tijd ‘ingeschoven’ door corona. Maar we hebben het geluk dat we de topscorer van Nederland in de gelederen hebben. We hebben nu als aandeelhouders gezegd, dat we hem voorlopig nog willen behouden. Ik denk dat wij iets zouden kunnen betekenen als door de directie onze hulp daarbij wordt ingeroepen. Wij kunnen daar als aandeelhouders in ieder geval over stemmen.”

Van de Kamp onderkent de gedachte die daarbij vaak uitgesproken wordt door de buitenwacht. ”Vaak wordt er dan meteen gedacht: ‘waarom zouden ze dat willen?’ Nou, kijk eens wat voor reclame dat is voor VVV! Dergelijke prestaties zijn goed voor de club.” Dat laatste is natuurlijk een nobel streven, maar wat brengt het de aandeelhouders zelf? Het is namelijk geen spelersfonds waar grof geld aan verdiend kan worden. “VVV moet naar een structurele positie in de Eredivisie. Dan moet alles omhoog. Dan moet het budget en alle capaciteit omhoog.” Die aandelen zijn in zoverre uitgegeven om VVV een betere liquiditeitspositie te bezorgen. Niemand die ingestapt is, heeft daarbij het idee dat ze er nog een keer miljonair van kunnen worden. Iedereen heeft het vanuit een goed hart gedaan.”

Van de Kamp was zich bewust van het feit wat er van een aandeelhouder verlangd wordt: ”Uiteraard dat je geld én commitment biedt. Je zorgt mede voor de continuïteit van de club. Én van ons wordt ook verwacht dat we ervoor zorgen dat alles bijeen gehouden wordt. De aandeelhoudersgroep moet een groep blijven die altijd het beste met VVV voor heeft. Dat VVV voorop loopt en niet dat het door een aandeelhouder wordt gerund. Er zijn legio voorbeelden waar dat wel gebeurt. Dat willen we hier uiteraard niet.” Interessant is het dan wel om te horen welke beweegreden Van de Kamp heeft om uiteindelijk aan al die verwachtingen te willen voldoen: “Mijn beweegreden is mijn betrokkenheid. Ik ben al heel lang bij de club betrokken. Het interesseert me ook oprecht. Ik vind het ook heel belangrijk dat er een BVO in Venlo is en ben er heel trots op dat ik daar ook deel van mag uitmaken. Het was niet zomaar even iets. Het is natuurlijk wel een flinke hap uit je eigen vermogen. Ik heb daar ook m’n emotie laten spreken. Ik vond het nodig om te doen!”

Wat doen de aandeelhouders dan nog meer? “We geven adviezen. Op spelersgebied hebben we wat dat betreft overigens totaal geen inbreng. Daar wagen wij ons niet aan. Wel op het gebied van de financiën rondom spelers. Daarnaast uiteraard ook bij vraagstukken over de accommodatie en het meedenken in andere constructies. Zo hebben we het pand naast het stadion recent aangekocht. Dat is verhuurd, daar komt een sportaanbieder in én onze fysio. En dan heb je het ook meteen over één van de nevendoestellingen. In stadion, het sportklimaat én de omgeving investeren.” Een krachtige constructie als deze, valt of staat bij continuïteit. Van de Kamp beaamt dat: “De structuur binnen de club is nog steeds hetzelfde als vele jaren geleden. Veel mensen zitten nog op dezelfde plek. Dat brengt ook een bepaalde rust met zich mee én een goed gevoel. Dat is het belangrijkste.”

mf2