Menu

Incidenten VVV-Venlo - Feyenoord

vrijdag 8 november 2019

Tot onze grote teleurstelling is de thuiswedstrijd tegen Feyenoord vorige week zondag ontsierd door geweldsincidenten in en rondom het stadion. Incidenten waar vele onschuldige toeschouwers ooggetuige van zijn geweest. Enkelen zijn hierdoor zelfs in een vervelende situatie terecht gekomen. Hierover hebben wij vele e-mails ontvangen met vragen en klachten. Deze e-mails hebben ons bruikbare input opgeleverd voor de evaluatie en afhandeling van de incidenten.

VVV-Venlo wil via deze weg, voor zover mogelijk, toelichting geven op deze incidenten en onze excuses aanbieden aan alle supporters die tegen hun wil hiermee in aanraking zijn gekomen.

Kwaadwillende bezoekers
Dit seizoen hebben wij in Venlo helaas te maken met een groep kwaadwillende bezoekers, die onder de naam van VVV-Venlo, gericht geweldsconfrontaties zoekt met aanhangers van andere clubs. Een groep die niet past bij waar VVV-Venlo voor staat en het positieve imago dat VVV-Venlo heeft bij haar supporters. Bij diverse voorgaande thuiswedstrijden dit seizoen hebben er georganiseerde confrontaties plaatsgevonden in Venlo. Tot aan de wedstrijd tegen Feyenoord is dit geweld buiten het stadion gebleven.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord zijn bij de veiligheidsinstanties concrete signalen binnen gekomen dat deze groep een grootschalige geweldsactie van plan was in en rondom het stadion. Bij deze actie zouden eveneens supporters van buitenlandse clubs betrokken zijn. Dit als reactie op incidenten bij voorgaande wedstrijden tegen Feyenoord en de verwachting dat er weer vele Feyenoordfans in de thuisvakken zouden zitten. Signalen waren er ook dat men alles en iedereen met Feyenoord-uitingen ‘zou willen aanpakken’.

Voorzorgsmaatregelen richting wedstrijd
Deze serieuze signalen en de ervaringen van vorig seizoen rondom de wedstrijd tegen Feyenoord, waren aanleiding om de veiligheidsprocedures aan te scherpen. Qua veiligheidsorganisatie is bijvoorbeeld het aantal beveiligers, stewards én politie in burger opgehoogd op diverse vakken.

VVV-Venlo was bij deze wedstrijd tevens verplicht om een strenge ticketverkoopprocedure te hanteren, waardoor er zo min mogelijk ‘uitsupporters’ in de thuisvakken zitten. Hiervoor is het zogenaamde iDIN-systeem geïntroduceerd, waarmee de afkomst van ticketkopers te herleiden is. Dit heeft ertoe geleid dat tickets van kopers uit de regio Rotterdam, die zeer recent een Clubcard van VVV hadden aangeschaft, maar voorheen nog nooit een wedstrijd van VVV-Venlo hadden bezocht, geblokkeerd zijn.

Aangezien een club als Feyenoord fans in het hele land heeft, en dus ook in onze regio, is het niet mogelijk iedere Feyenoord fan te achterhalen. Om deze reden heeft voor het stadion een gerichte controle plaatsgevonden door de politie, waarbij tickets zijn ingenomen van Feyenoordsupporters met kaarten voor de thuisvakken.

Bij de toegangscontrole is gecontroleerd op Feyenoordattributen. Vanwege de geweldsdreiging tegen personen in het bezit van Feyenoord-uitingen, waren wij helaas en tegen onze normen gedwongen om onschuldige kinderen te vragen hun Feyenoord-uitingen te verbergen. Dit voor hun eigen veiligheid.

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er aanzienlijk minder Feyenoordsupporters in de thuisvakken zaten dan voorgaande seizoenen. De groep die er was, is continue onder toezicht geplaatst van stewards, beveiligers én politie in burger. Deze groep verwijderen zou tot onveilige situaties kunnen leiden. Verplaatsen naar het uitvak was geen optie aangezien dit vak uitverkocht was én Feyenoord een gericht beleid heeft voor toegang tot het uitvak. Zij willen, om veiligheidsredenen, voorkomen dat juist regionale onbekende supporters zich mengen tussen de vaste groepen.

Maatregelen gedurende de wedstrijd
Gedurende de wedstrijd werd duidelijk dat er tientallen kwaadwillende ’supporters’ op de VN-tribune aanwezig waren die gericht aan het zoeken waren naar de kans om op de West-tribune te komen. Signalen die een duidelijk gevaar voor de openbare orde vormen, waardoor regie op de veiligheid in het stadion overgaat van club naar politie. Het verwijderen van deze groep zou reëel gezien tot onveilige situaties kunnen leiden voor omstanders. Politie heeft daarop, in overleg met de club en de overige leden van de veiligheidsdriehoek, besloten om de poort tussen VN en West te sluiten. Supporters op die vakken konden alleen via de Zuid-zijde naar het toilet of het stadion verlaten.

Gedurende de wedstrijd werd tevens duidelijk dat er ook organisatie was op de Oost-tribune. Om te voorkomen dat deze groep een omtrekkende beweging via de Zuid-tribune richting West kon maken is besloten de poort tussen Oost en Zuid tijdelijk te sluiten. Dit heeft ervoor gezorgd dat supporters helaas niet meer bij de catering konden komen, dan wel terug konden komen op hun plekken op de Z-tribune.

Enkele goedwillende supporters wilden desondanks door de gesloten poort bij VN. Het risico dat het openen van de poort met zich mee zou brengen, kon echter niet genomen worden. Daarover ontstonden helaas discussies met veiligheidsmensen. Hierbij ontstond een handgemeen tussen betreffende supporters en aanwezige stewards. Het afgaan van knalvuurwerk in de thuisvakken onder het uitvak, zorgde daarnaast begrijpelijkerwijs voor verhoogde irritatie bij supporters op de West-tribune. Dit was aanleiding voor de kwaadwillende groep op VN om naar de poort te gaan. Hierop is de ME het stadion ingekomen.

De ME moest zich na de wedstrijd verplaatsen naar het voorterrein waar inmiddels een grote groep relschoppers verzameld was die gericht de aanval zochten. In deze groep bevonden zich ook mensen die niet bij de wedstrijd aanwezig waren in het stadion. Om confrontatie met de Feyenoord-aanhang te voorkomen heeft de ME charges uit moeten voeren en deze groep via de Kaldenkerkerweg richting de stad gedreven. Hierbij zijn diverse aanhoudingen verricht. Het OM gaat strafvervolging instellen.

Tot slot
Alle veiligheidspartijen beseffen dat er maatregelen zijn genomen waar goedwillende supporters de dupe van zijn geworden. Helaas waren deze maatregelen echter noodzakelijk om nóg ergere situaties te voorkomen. In de evaluatie van deze wedstrijd kijken alle veiligheidspartijen kritisch naar hun eigen handelen en de wijze waarop de maatregelen toegepast zijn. Als club zullen wij een werkgroep starten die gaat kijken naar de facilitaire veiligheidssituatie van ons stadion. Hierover zal ook geklankbord worden met supporters.

Als club betreuren wij het ten zeerste dat er een groep mensen is die onder de naam van VVV-Venlo gericht geweld opzoekt en hiermee goedwillende supporters in onveilige situaties én diskrediet brengt. Een ontwikkeling die ons als club en onze veiligheidspartners dwingt maatregelen te nemen die ook onze goedwillende supporters treft.

Of het nu binnen of buiten het stadion is, geweld hoort niet bij VVV-Venlo. Tegen de daders zullen dan ook passende maatregelen getroffen worden door zowel club als politie en openbaar ministerie.

Namens VVV-Venlo,

Marco Bogers
Directeur

mf2