Menu

Nieuwjaarsspeech

maandag 14 januari 2019

Geachte dames en heren, geachte relaties van onze club VVV-Venlo,

Namens de Raad van Commissarissen en directie heet ik u van harte welkom op onze Nieuwjaarsborrel. Ik moet voorzitter van de RvC, mevrouw Ineke Gutterswijk-Luiten verontschuldigen. Zij had met haar man Walter reeds een skivakantie geboekt en omdat er naderhand met de datum voor deze bijeenkomst noodgedwongen geschoven moest worden i.v.m. het trainingskamp van de selectie, was het onmogelijk tussentijds terug te keren van deze vakantie. Ineke vindt het erg vervelend dat ze niet aanwezig kan zijn bij deze 1e ontmoeting met u in het nieuwe jaar maar zij heeft mij verzocht u allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2019 toe te wensen en dat doe ik dan ook langs deze weg. 

Beste mensen, namens de hele VVV-Venlo familie wens ik u een, in alle opzichten, mooi 2019 toe en bedank ik u voor de geweldige steun en samenwerking, uw betrokkenheid en enthousiasme voor onze club. VVV-Venlo anno 2019 staat er goed voor in vele opzichten en er wachten, zoals elk jaar, weer vele uitdagingen. Ongetwijfeld geldt dit voor u allen en ons zakelijk VVV-Venlo Netwerk is weer volop in touw. Wij wensen u natuurlijk op zakelijk vlak ook alle succes toe. Als wij u ergens bij kunnen helpen, een verbinding kunnen leggen of een bijdrage kunnen leveren aan uw initiatieven, dan vernemen wij dit natuurlijk graag. Het VVV-Venlo netwerk vormen we tenslotte samen.

Met ingang van dit jaar hebben wij onze eigen nieuwjaarsreceptie weer in ere hersteld. Bij een club van tradities en een club met een zakelijke netwerk van meer dan 400 bedrijven hoort een nieuwjaarsreceptie. Wij hopen dat u dit initiatief waardeert.

Alvorens vooruit te blikken op deze voetbaljaargang 2019 wil ik met u terugkijken op het afgelopen voetbaljaar.

Afgelopen jaar zijn ons helaas weer enkele dierbare VVV’ers ontvallen. Op 2 januari jl. overleed Jan Sanders, voormalig teammanager en beheerder van ons spelershome en supportershome en afgelopen week ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van de heer Jan Theunissen, eigenaar van Hotel-Restaurant De Oolderhof en al enkele jaren in ons midden als NetwerkPartner. Ik vraag een moment van stilte om deze overledenen te herdenken.

We kunnen spreken van een succesvol voetbaljaar waarin handhaving in ons eerste Eredivisieseizoen een feit was en hiermee de sportieve doelstelling werd behaald. Hoofdsponsor Seacon Logistics verbond zich, na meer dan elf jaar hoofdsponsorschap, ook voor de komende drie seizoenen als hoofdsponsor aan onze club (hierover straks meer). Met trainer-coach Maurice Steijn werd een nieuwe 3-jarige overeenkomst gesloten omdat beide partijen erg tevreden zijn over de samenwerking. Het was ook het jaar waarin Lennart Thy de wedstrijd tegen PSV miste vanwege een stamceldonatie. Het voetbalseizoen 2017-2018 werd financieel afgesloten met een positief resultaat dat zorgt voor een verbetering van ons positief eigen vermogen en behoud van een schuldenvrije positie. Met de verkoop van Vito van Crooij en Clint Leemans aan PEC Zwolle konden wij een mooi bedrag terugstorten aan de deelnemers van het investeringsfonds. Het is altijd goed dat we de mensen die ons in moeilijke tijden extra geholpen hebben ook weer iets terug kunnen geven. Ook is een start gemaakt met de upgrading van ons stadion waarbij o.a. business-seats zijn vervangen door luxe en verwarmde seats en de trappen vanuit en naar de businesslounge zijn uitgebreid. Het parkeerterrein P1 is vernieuwd en voldoet eindelijk aan het niveau dat onze bezoekers hieraan mogen stellen.

Op 29 juni 2018 werd er op gepaste en indrukwekkende wijze afscheid genomen van voorzitter Hai Berden die ontzettend veel voor onze club heeft betekend en op een andere wijze blijft betekenen. Hai werd die middag benoemd tot Erevoorzitter van onze club. Een titel die hij méér dan verdiend heeft. Hij is overigens vanavond verhinderd i.v.m. een vakantie.

Graag blik ik met u vooruit op dit nieuwe voetbaljaar en dan begin ik graag met datgene waar het om gaat, nl. het voetbal zelf.

Met een 8e plaats op de ranglijst met 23 punten uit 17 wedstrijden staan we er halverwege dit seizoen uitstekend voor. Afgelopen zomer is er door manager voetbal Stan Valckx en trainer-coach Maurice Steijn met zijn staf hard gewerkt om deze selectie samen te stellen. Een selectie die, ten opzichte van vorig seizoen, ook in de breedte kwalitatief sterker geworden is. Wij hebben alle vertrouwen in deze selectie die wederom moet gaan zorgen voor handhaving in de Eredivisie en als het even kan, zo snel mogelijk. Ik spreek graag mijn complimenten uit aan deze staf en spelersgroep die niet alleen als het meezit maar juist als het even tegen zit met de juiste instelling, strijd en passie tot resultaten komen. De chemie en samenwerking tussen directie, manager voetbal Stan Valckx en de technische/medische staf is uitstekend. De lijnen zijn kort en de deuren staan altijd voor iedereen open. Er wordt hard gewerkt maar er is onderling ook veel plezier. Een belangrijke basis om tot succes te komen. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” en dat geldt zeker ook voor de ontwikkeling van onze eigen jeugdspelers. Het is goed te constateren dat onze talentvolle jeugdspelers de kans krijgen zich bij het eerste elftal verder te ontwikkelen. Evert Linthorst is hier een mooi voorbeeld van en er kloppen meer jongens op de deur.

We hebben ons niet in een warm oord voorbereid op de tweede seizoenshelft maar ‘gewoon’ in het koude en winderige Den Haag waar we zaterdag aantreden voor de eerste competitiewedstrijd na de winterstop. We zijn verheugd met de terugkeer van Danny Post, Roel Janssen en Lars Unnerstall die voor de winterstop ontbraken vanwege blessures.
Voor wat betreft versterkingen van onze selectie kan ik alleen kwijt dat we altijd onze ogen en oren open houden voor interessante opties die voor ons een kans bieden.

De herstructurering van onze organisatie heeft vlak voor de Kerst vorm gekregen door de oprichting van VVV Holding BV. Onder deze holding sorteren VVV-Venlo BV (de club) en Stadion De Koel BV (voorheen Stichting Stadion BV).

Deze herstructurering stelt ons in staat de volgende stappen te zetten in de doorontwikkeling van ons stadion maar ook in de continuïteit van onze club. Een zeer belangrijke opgave wordt nu voor de financiering zorg te dragen die nodig is om gefaseerd dit stadion te upgraden.
Een projectgroep, mede vertegenwoordigd door Hai Berden en Walter Gutterswijk, is achter de schermen druk bezig om de volgende fase, de hoofdentree van ons stadion, te realiseren samen met de bouwcombinatie Willems Bouwbedrijf/Geelen Vastgoed & Bouw. De start hiervan is gepland in februari en de oplevering voor de start van het nieuwe seizoen.
Deze hoofdentree bestaat straks integraal uit een ontvangstbalie/ticketshop, en een museum annex fanshop. Ook worden er kantoren gerealiseerd die zorgen voor een betere indeling van werkplekken van de diverse afdelingen. De tekeningen van deze nieuwe hoofdentree zien er veelbelovend uit. Met het onlangs gerealiseerde parkeerterrein en deze nieuwe hoofdentree krijgt ons stadion een prachtig vooraanzicht.

Het moge iedereen duidelijk zijn dat er financiële middelen benodigd zijn om de vernieuwbouw, die in fasen gerealiseerd wordt, te financieren maar ook om onze club toekomstbestendig te maken. De ontwikkelingen in het voetballandschap volgen elkaar in rap tempo op en wij zijn nog steeds aangewezen op beperkte mogelijkheden om in de Eredivisie te overleven. We doen het sportief gezien momenteel fantastisch maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de realiteit en ontwikkelingen in de markt. Met een begroting van 7,5 miljoen die op het randje loopt is het vrijwel kansloos om meerdere jaren in de Eredivisie actief te blijven. De basis hiervoor is toch een stadion met verdienmogelijkheden en een ontmoetingsplaats voor een compleet en sfeervol middagje of avondje uit.
Deze basis is nu wankel en daarom zijn investeringen en nieuwe verdienmodellen noodzakelijk.

We gaan snel aan de slag met het aantrekken van extern kapitaal door middel van de uitgifte van aandelen, met gesprekken met mogelijke investeerders die bereid zijn deze club mee te dragen onder het motto ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. Wij gaan de gesprekken graag aan met ondernemers uit de regio die de club een warm hart toedragen en bereid zijn te club mee te ‘onderhouden’ in goede maar ook als het nodig is in minder goede tijden. Ook komt er straks een mogelijkheid om als participant/‘kleine’ aandeelhouder mede-eigenaar van onze club te worden. Zodra er meer duidelijkheid is over deze structuur en opzet van de campagne, berichten wij u nader.  
 
Zoals Ajax, op een ander niveau, de concurrentie moet aangaan met gevestigde clubs in Europa met meer mogelijkheden en hiervoor zelfs Amerika, Japan en China opzoekt zo zijn wij ook op weg met enkele nieuwe verdienmodellen. Ik wil u er in het kort een aantal noemen en stilstaan bij deze ontwikkelingen.

Samenwerking met BSU (China)
De samenwerking met de Sports University van Beijing (BSU). De afgelopen periode waren
talentvolle spelers van deze universiteit gedurende tien weken te gast bij VVV en dit krijgt in maart een vervolg. We zetten daarnaast in op een meerjarig partnership.
Collega Ron vd Bekerom is op dit moment in China en bezoekt deze universiteit en enkele andere projecten die voor ons kansen bieden.

Horeca in en rondom stadion
De horeca in en rond ons stadion. Duidelijk is dat verbeteringen en aanpassingen aan de huidige tijd noodzakelijk zijn. Ik noem hierbij als voorbeeld cashless betalen. Daarnaast is het onze intentie om van ons stadion een evenementenlocatie te maken waar bijeenkomsten zoals vergaderingen, seminars en andere zakelijke events georganiseerd kunnen worden. Ik mag nu als primeurtje alvast melden dat we met onze PlusPartner Van der Valk Hotel Venlo een samenwerking gesloten hebben waarbij we de mogelijkheid bieden om zakelijke bijeenkomsten in ons stadion te reserveren ten tijde van de nieuwbouw van het hotel dat daarom vanaf september dicht gaat. Binnenkort verneemt u hier meer over en wij wensen onze goede relatie Van der Valk Hotel Venlo ontzettend veel succes toe met alle ontwikkelingen die veelbelovend zijn. Walter Gutterswijk en ondergetekende zijn met partijen in gesprek over een partnership op het gebied van horeca met als belangrijkste uitgangspunten de kwaliteit voor elke bezoeker en een interessant verdienmodel voor de club.

VVV-Venlo Foundation
Onze maatschappelijke stichting VIA VVV levert uitstekend werk als het gaat om de verbinding die de club maakt met maatschappelijke initiatieven in onze regio Limburg-Noord. We zetten ons, als open en toegankelijke club in voor kwetsbare doelgroepen in kernen en wijken. Hieruit voort vloeien prachtige  projecten zoals onlangs “Soep met ballen” waarbij eenzame ouderen van een Kerstdiner genoten in ons stadion en bediend werden door onze trainers en spelers. U heeft dit in  onze kerstboodschap terug kunnen zien. Wij zien dat het VVV-Venlo Netwerk steeds meer waarde hecht aan het invullen van deze maatschappelijke taak en het lijkt ons nu een goed moment samen met onze partners de krachten te bundelen en een VVV-Venlo Foundation op te richten die onderdeel wordt van onze club en niet meer op een afstand zoals die er was met Stichting VIA VVV.
Een 1% fair share model behoort tot de mogelijkheden en enkelen onder u zijn zeker bekend met dit model.  

Japan
We oriënteren ons ook weer op de Japanse markt en hebben als doel gesteld om komend seizoen een ‘high potential’ Japanse speler naar VVV-Venlo te halen. Dit is in basis niet eenvoudig omdat deze Japanse markt inmiddels door veel voetballanden is ontdekt, anders dan de periode toen Keisuke Honda en Maya Yoshida naar onze club kwamen. Gelukkig beschikken we er over een goed netwerk en onze antennes staan inmiddels uit.

Commercieel zetten we flinke stappen voorwaarts. Ons professionele en enthousiaste commercieel team slaagt erin het aantal leden naar recordhoogte te brengen maar, nog veel belangrijker, de belangen van onze partners goed te behartigen en daar waar nodig de juiste handelingen te verrichten zoals het verbinden van partijen binnen ons netwerk. Ook onze Duitse partners, inmiddels is dit aantal tot ruim vijftig gegroeid, voelen zich thuis binnen onze club en zijn niet meer weg te denken binnen ons netwerk. Dit maakt ons uniek.
Onze Young Business Club blijft groeien en we zijn er als club trots op dat vele Young Professionals zich bij ons thuis voelen en de mogelijkheid hebben zich, door middel van waardevolle bijeenkomsten en kennisuitwisseling, verder te ontwikkelen. Een woord van dank aan het deskundige en enthousiaste bestuur van deze belangrijke club binnen de club. De ontwikkeling van E-sports ontwikkelt zich razendsnel en wij blijven niet achter. Met onze professionele E-sporters Nick en Sandro Cooiman doen we me aan de E-divisie en we zijn er trots op dat twee hoofdsponsors zich onlangs aan VVV-Venlo E-Sports verbonden hebben: Rubix en Mifa.

Dit jaar vinden er weer interessante ontmoetingen en events voor onze partners plaats. Dit programma heeft u inmiddels van ons ontvangen. Speciale aandacht vraagt de zakelijke beurs ‘Limburg Unlimited’ in Venray waar we samen met ons VVV-Venlo netwerk verbindingen willen leggen en partners de mogelijkheid bieden zich te presenteren aan een breed zakelijk publiek.

We zijn zeer verheugd met onze nieuwe shirtsponsor dit seizoen, Viking Kantoorartikelen. Een prachtig bedrijf en een grote speler in de kantoorartikelenbranche. Binnen onze KoelClub mochten wij Covebo begroeten, een groeiend uitzendbedrijf, en zelfs nu uitgegroeid tot het 11e uitzendbureau qua grootte van Nederland.

Graag bedank ik hierbij nogmaals al onze partners voor de geweldige steun en samenwerking.

Achter de schermen wordt er door al mijn collega’s en door onze vrijwilligers altijd met veel passie en inzet gewerkt en ik hecht er veel waarde aan deze mensen vanaf deze plek ook van harte te bedanken. Ze staan niet altijd in de schijnwerpers maar ze zijn ó zo belangrijk voor onze club en een belangrijk onderdeel van de huidige successen.

Nu is het gebruikelijk dat we bij een nieuwjaarsborrel ook nieuws te melden hebben en dat is nu ook zo. Het betreft belangrijk en mooi nieuws op presentatie- en commercieel vlak.
In de uitnodiging van deze Nieuwjaarsborrel werd vermeld dat we vandaag een primeur hebben voor u. Alvorens wij over gaan tot deze primeur, we moeten hiervoor naar de Eretribune, graag uw aandacht voor het volgende. Ik wil Frank Hermans, directeur van Seacon logistics naar voren vragen. Het één heeft nl. met het andere te maken….

Vanaf 2007 fungeert Seacon Logistics als hoofdsponsor en drie jaar eerder als stadionnaamgever van onze club. Elf jaar hoofdsponsorschap maak je niet vaak meer mee in betaald voetballand en het einde van onze samenwerking is nog lang niet in zicht.
We zijn Seacon Logistics en Frank in het bijzonder enorm erkentelijk voor de jarenlange ondersteuning, samenwerking en betrokkenheid. Dit gebeurt in goede maar ook in minder goede tijden.

Wij zijn Seacon erg dankbaar dat het VVV in staat heeft gesteld  mooie commerciële kansen aan te pakken zoals afgelopen zomer waarbij de rugpositie werd afgestaan aan Viking Kantoorartikelen. Dit tekent de betrokkenheid en loyaliteit aan onze club. En er volgt nog iets vanavond, wederom een bijzonder mooi gebaar van Seacon.
Wij zijn dan ook van mening dat we dit gebaar van Seacon maar met name het feit dat Seacon al ruim elf jaar hoofdsponsor is van onze club en altijd betrokken en loyaal is moeten belonen met een speciale titel en geschenk.

We benoemen Seacon Logistics vandaag dan ook als Eresponsor van onze club en als dank ontvangt Seacon ons prachtige stadion cadeau met hierin natuurlijk verwerkt de naam Seacon.

Over commerciële kansen gesproken maar ook over samenwerking en loyaliteit…..

Afgelopen zomer, de inkt van de nieuwe 3-jarige hoofdsponsorovereenkomst inclusief stadionnaamgeving met Seacon was nog niet opgedroogd, meldde een kandidaat zich voor de naamgeving van ons stadion. Dit bedrijf luistert naar de naam Covebo. Dit groeiende uitzendbedrijf was en is op zoek naar meer naamsbekendheid en vond onze club met haar exposure-mogelijkheden een ideale partner. De afgelopen periode, toen Covebo inmiddels toe was getreden tot onze KoelClub, zijn wij in overleg gegaan met Seacon en Covebo om de overdracht van stadionnaamgeving te bespreken en vorm te geven.
Covebo bedanken wij van harte voor dit prachtige contract voor onze club.
We zijn er trots op dat jullie mede de naam van ons Stadion De Koel uitdragen en dat ons stadion vanaf vandaag, minimaal voor de duur van 2,5 jaar, luistert naar de naam ‘Covebo Stadion - De Koel -’.

Samen heffen we het glas op een sportief mooi 2019!

mf2