Menu

Update: Onrust na #VVVFEY

dinsdag 9 april 2019

Bij de wedstrijd VVV-Venlo - Feyenoord van afgelopen weekend, zijn  enkele situaties ontstaan die tot onrust hebben geleid bij fans van VVV-Venlo.

Z-tribune
Zo zijn supporters die een kaart hebben op de Z-tribune ontstemd omdat ze na de wedstrijd via de O-tribune naar de uitgang werden geleid. Dit is echter, geheel volgens het protocol dat is vastgesteld door club en politie, voor hun eigen veiligheid, omdat de weg onder het uitvak niet veilig is zolang daar nog supporters aanwezig zijn. Als het uitvak leeg is, na ongeveer tien minuten, gaat de poort weer open en kunnen supporters die minder goed ter been zijn langs de gebruikelijke route door de tunnel het stadion verlaten. Daarvoor is echter enig geduld noodzakelijk.

Clubcard systeem
Verder hadden mensen vraagtekens bij de aanwezigheid van Feyenoord-supporters in met name de vakken VW1 en VW2 tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag. Hun aanwezigheid is voor een deel verklaarbaar uit het feit dat clubs als Feyenoord, maar ook Ajax en PSV, overal in het land fans hebben. Die fans kunnen in hun eigen regio een clubcard aanvragen, in dit geval bij VVV-Venlo, maar toch voor de bezoekende club zijn. Het gaat dan om enkelingen. Dit is niet wenselijk, maar voor de club niet te controleren.

Zondag bleek echter ook een grote groep Feyenoord-supporters een kaartje voor de betreffende vakken te hebben. Onderzocht wordt hoe deze kaarten in hun bezit zijn gekomen. Indien nodig worden maatregelen getroffen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Uitgebreide evaluatie
Uiteraard betreurt VVV-Venlo het dat met name gezinnen met kinderen door het wangedrag van een groep supporters in het gedrang kon komen. Het enige wat de club nastreeft is een veilig en sfeervol stadion te creëren bij haar thuiswedstrijden, geheel in lijn met het beleid dat ook door de KNVB wordt nagestreefd. Daarbij gaat het vooral om ‘normalisatie’, waarbij goedwillende fans van beide clubs gewoon bij elkaar kunnen zitten tijdens wedstrijden. Dit gebeurt ook bij andere clubs en over het algemeen ontstaan daarbij geen problemen. In de media werd VVV-Venlo zelfs geprezen om het feit dat supporters van beide clubs bij elkaar zaten. Dat zaken uiteindelijk toch nog fout liepen, betreuren we dan ook. In de loop van deze week wordt de gang van zaken uitgebreid geëvalueerd met politie en gemeente.  

Overigens werd er tijdens de wedstrijd een rookbom afgestoken door een fan van Feyenoord. De dader hiervan is aangehouden.


Update: Kaarten kwamen van regionale club

De ernstige onrust die zondag is ontstaan na de wedstrijd tussen VVV-Venlo en Feyenoord is gisteren en vandaag nader onderzocht. Met name de herkomst van de kaarten die bij Feyenoord-supporters zijn beland, is daarbij onder de loep genomen.

Gebleken is dat een regionale amateurclub, waarmee VVV-Venlo een samenwerkingsverband heeft, de kaarten heeft doorgestuurd naar de Feyenoord-fans, die vervolgens georganiseerd naar Covebo Stadion - De Koel - zijn afgereisd. De directie van VVV-Venlo en de Veiligheidscoördinator hebben vandaag een goed gesprek gevoerd met de leiding van de betreffende vereniging.

Nu de club boven water heeft hoe de gang van zaken is geweest, kunnen passende maatregelen worden getroffen om ernstige overlast in de toekomst tegen te gaan. We willen nogmaals benadrukken dat we de gang van zaken betreuren. Het volledig uitsluiten van fans van de tegenstander op andere plaatsen dan het uitvak, zal echter ook in de toekomst niet te realiseren zijn.

mf2