Menu

De Koel decor Limburgse Burgertop

maandag 16 juli 2018

Maandag 26 november zijn wij gastheer van de eerste Limburgse Burgertop.  Tijdens deze dag krijgen burgers van Limburg op drie plaatsen in Limburg de kans om de agenda voor de Toekomst van onze provincie te bepalen. Naast VVV-Venlo zullen ook Roda JC en Fortuna Sittard hun stadion deze dag beschikbaar stellen voor dit evenement.

Burgertop Limburg is een initiatief van de Provinciale Staten Limburg. Het doel hierbij is om burgers actief te betrekken bij de toekomst van de provincie Limburg. De burgertop behandelt onderwerpen die Limburgers zelf hebben aangedragen. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers aan ideeën die ter inspiratie worden aangeboden aan de Limburgse politiek. “Samen met de Limburg Agenda 2030 kan deze burgertop waardevolle informatie opleveren richting de volgende provinciale statenverkiezingen in 2019”, aldus Bart Pastoor namens de organisatie. 

“De samenleving verandert. De overheid wil meebewegen. Het beeld bestaat dat steeds minder mensen zich bezighouden met politiek en hooguit nog een keer in de vier jaar gaat stemmen. We willen meer mensen (blijvend) activeren en de invloed vergroten van groepen die we nu moeilijk bereiken, zoals bijvoorbeeld jongeren. De voetbalclubs in Venlo, Sittard en Kerkrade voelen zich betrokken bij belangrijke maatschappelijke thema’s en zetten daarom de deur open voor iedereen die daarover wil meepraten. We hopen op deze manier de drempel te verlagen voor mensen die hun mening willen komen geven. De samenleving is er ook wel aan toe dat de overheid niet meer alles regelt.”

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.burgertoplimburg2018.nl. Voorafgaand aan de eerste Limburgse Burgertop wordt een enquête gehouden onder Limburgers, verspreid via (sociale) media en onder de TIP-burgerpanels van gemeenten, waarin ze onderwerpen kunnen aandragen. De thema’s die daarin het meest terugkomen, worden als hoofdonderwerp behandeld op de bijeenkomsten.

mf2