Menu

VVV-Venlo: "Blik op de toekomst"

vrijdag 6 augustus 2021

Tijdens een bijeenkomst met het oog op het nieuwe seizoen, gaf VVV-Venlo op vrijdagmiddag 6 augustus een inkijkje in de weg die de club heeft bewandeld na de degradatie uit de Eredivisie en haar ambities richting de toekomst.

Eerder werd al bekend dat er een uitbreiding en vernieuwing van de RvC is doorgevoerd met Jeroen Oehlen en Peter Joosten, om aan kennis en slagvaardigheid te winnen. De destijds door Algemeen Directeur Marco Bogers aangekondigde evaluatie heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Door de degradatie, maar ook vanwege het ‘coronaseizoen’, heeft de VVV-Venlo te kampen gekregen met bedrijfseconomische omstandigheden. Hierdoor was de club genoodzaakt enkele vervelende keuzes te maken binnen de interne organisatie.

Binnen de sportieve evaluatie is er onder andere door de KNVB een review gehouden. Daarin is dit voorjaar reeds kritisch gekeken naar het sporttechnische beleid en de positie van de jeugdopleiding hierin. Uit deze evaluatie is ook gebleken dat het verder ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid op korte termijn noodzakelijk is voor de club. Daarbij staat het versterken van de topsportomgeving hoog in het vaandel: het doorontwikkelen van spelers leidt tot betere prestaties en vice versa.

De uitkomsten van dit traject zijn onderdeel van het Technisch Beleidsplan voor de komende jaren. In dit plan staat beschreven op welke wijze de club op termijn structureel tot de Eredivisie wil gaan behoren. Speerpunt daarbij is een continue doorstroming van (regionaal) talent uit de jeugdopleiding naar het eerste elftal en een eerste-elftalselectie die voor een aanzienlijk deel bestaat uit eigen opgeleide spelers op Eredivisie niveau. Daarnaast moet via de verkoop van spelers, die door scouting of vanuit de eigen opleiding in het eerste elftal hun plek hebben verworven, meer financiële armslag gecreëerd worden. Dit alles met de intentie dat het spelersbudget de genoemde ambities kan ondersteunen.

Een korte termijn uitkomst van deze technische koerswijziging is de inzet op meer specialismen binnen het sporttechnische kader, met meer focus op onder andere data-en videoanalyse en performance coaching. Met de benoeming van Roger Bongaerts, al jaren actief als Hoofd Jeugdopleiding binnen de club, in de functie van Manager Ontwikkeling en Prestatie zal de naleving van het Technisch Beleidsplan 2021-2025 worden gecoördineerd en bewaakt.

Het Technisch Beleidsplan maakt onderdeel uit van het Strijdplan 2021-2025. Dit Strategische plan vormt de kapstok om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren om de sportieve ambities te kunnen realiseren. Hierbij wordt gekeken naar de benodigde financiële slagkracht, verdere ontwikkeling van de organisatie en toekomst van het stadion. 

Huub Linders, Kwartiermaker van VVV-Venlo: “Voor een structurele plek in de Eredivisie is namelijk een begroting van minimaal 12 miljoen euro nodig. Om structureel in de top van de Keuken Kampioen Divisie mee te spelen om promotie naar de Eredivisie, is een begroting van minimaal 6 miljoen euro nodig. In de huidige situatie is het maximale potentieel van de club 9 miljoen in de Eredivisie en 5 miljoen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat houdt in dat we gericht op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen. Dit ligt enerzijds bij structurele transferopbrengsten, maar anderzijds ook bij een sterkere positionering in de regio richting het bedrijfsleven, supporters en overheden. We richten ons daarbij op een meerjarig positief resultaat inclusief transfers, waardoor we een sterke eigen vermogenspositie en financiële slagkracht creëren.

En last but not least bestaat de uiterste noodzaak voor een modern stadion met optimale fanbeleving én verdienmogelijkheden. We gaan daarom een marktonderzoek verrichten naar het meest passende stadionscenario en onderzoeken de toekomstmogelijkheden van ‘De Koel’. Doorgaan op de huidige manier is daarbij geen optie”.

Ook in de organisatie zullen de nodige stappen gezet moeten gaan worden. Algemeen Directeur Marco Bogers daarover: “Het versterken van de bestuurlijke structuur en de invulling daarvan verdient onze aandacht, net als het versterken van de verantwoordelijkheden en rollen van de AvA, de RvC en de directie. We streven daarnaast naar een excellent opererende werkorganisatie door middel van een kwalitatieve, flexibele en efficiënte inrichting van onze werkorganisatie.”

Op het gebied van partnerschappen was er tevens goed nieuws te beluisteren. Hoofdsponsor Seacon Logistics tekende een zogenoemd “ongoing contract’, een doorlopend contract zonder einddatum. Dat betekent dat VVV-Venlo ook de aankomende seizoenen weer kan rekenen op de steun van de trouwe logistieke gigant. Daarnaast is VVV-Venlo trots op het feit dat de club er, ondanks alle uitdagingen, wederom in geslaagd is om het volledige wedstrijdtenue te vermarkten. Vlak voor de competitie is namelijk overeenstemming bereikt met EP Tummers. Zij verbinden zich als broeksponsor voor de komende drie seizoenen aan de club.

Qua seizoenkaarten maakte de club bekend dat het boven verwachting goed gaat en ook op het gebied van ondersteuning van partners slaat de ‘compensatiemeter’ uit. Nagenoeg 90% van de compensatieregelingen aan partners zijn met instemming van de partners vervallen.

mf2