Menu

VVV Foundation timmert aan de weg

donderdag 29 april 2021

De VVV Foundation timmert flink aan de weg de laatste tijd. Waar de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo al sinds jaar en dag succesvolle sociaal-maatschappelijke projecten ontwikkelt en uitvoert, worden nu de kansen verkend om bedrijven, organisaties en instellingen nóg meer én duurzamer aan de Foundation te binden.

MVO Manager Stijn Vullings van VVV-Venlo: “Als VVV Foundation doen we veel goed werk. Binnen de pijlers ‘Gezonde Leefstijl, Meedoen en Talentontwikkeling’ worden een groot aantal projecten voor diverse maatschappelijke doelgroepen in Venlo en omliggende regio gedraaid. Dat betekent ook dat onze VVV Foundation in de maatschappij staat op plekken waar andere instanties niet direct komen of minder goede contacten hebben. Als organisatie kunnen we een verscheidenheid aan mensen bereiken, specifieke doelgroepen aanspreken én daadwerkelijk het verschil maken. Dat alles wordt uiteraard versterkt door de koppeling met en de aantrekkingskracht van VVV-Venlo als betaald voetbalclub.”

Het werk van de VVV Foundation wordt al jaren mogelijk gemaakt door met name subsidies, bijdragen van gemeentes en woningcoöperaties. Daarnaast is de steun en betrokkenheid van maatschappelijke partners een hele belangrijke factor. Voorzitter Peter Broekmans van de VVV Foundation daarover: “De VVV Foundation is momenteel afhankelijk van subsidies, fondsen én donaties. Om onze projecten verder in te bedden in de regio, hebben we een bredere financiële basis nodig. Eén van de speerpunten is daarbij dat we in samenspraak met VVV-Venlo én het bedrijfsleven nog meer samen optrekken in lokale projecten.”

Vullings vult aan: “En daar kan eenieder met een hart voor de samenleving ons bij ondersteunen. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de steun van maatschappelijke partners als bijvoorbeeld Venlo.fit en diverse commerciële bedrijven als bijvoorbeeld Rabobank Noord-Limburg en Canon Production Printing. Het is echter van groot belang dat die basis breder wordt. Met het oog daarop hebben we onze VVV Foundation Partnerpakketten ontwikkeld.”

Daarmee doelt Vullings op de pakketten die bedrijven, organisaties en instellingen kunnen afnemen om de VVV Foundation te ondersteunen en daarmee tevens hun maatschappelijke engagement aan te kunnen tonen. De pakketten bieden een ruime keuze aan commerciële waarde op het gebied van uitingen en naamsbekendheid, hospitality, activiteiten én activaties rondom club én Foundation.

Broekmans geeft aan hoe de meest recente ontwikkelingen gestalte hebben gekregen: “Om de slagkracht te vergroten en de kwaliteit te kunnen borgen hebben we de organisatie erop ingericht. In het bestuur van de VVV Foundation is de portefeuille commercie sinds kort in handen van Martijn Hendrikx (directeur SLV Nederland) en Frank Hermans (Chief Sales Officer Seacon Logistics). Frank en Martijn zijn twee personen die een boost geven aan met name de slagkracht van de VVV Foundation op commercieel vlak. In de dagelijkse organisatie is Stijn Vullings als MVO Manager de ‘spindoctor’ en de verbindende kracht tussen club en Foundation. Daarnaast is Joanna Blomen, als accountmanager in dienst van VVV-Venlo, hét aanspreekpunt van de commerciële afdeling voor Foundation-zaken als het gaat over partnerschappen en ondersteuning.”

Martijn Hendrikx over zijn rol als commercieel bestuurslid: “Persoonlijk heb ik gemerkt dat het mij voldoening geeft mijn zakelijke ervaringen te kunnen combineren met de maatschappelijke betrokkenheid die ik voel. Ik verheug me erop om mijn bijdrage te mogen gaan leveren en om samen met het team van de VVV Foundation uitdagingen en projecten verder te realiseren!”

Frank Hermans is al even enthousiast: “Om als Seacon onze samenwerking met VVV-Venlo in de breedste zin, een nóg grotere betekenis te geven, voelt het als een logische stap om vanuit deze rol bij te dragen aan de doelstellingen van de VVV Foundation. Vanuit het netwerk, het bedrijf en mijn eigen ervaring waarde toevoegen en synergie creëren, zodat er een groter draagvlak en daadkracht ontstaat om nog meer projecten en initiatieven te realiseren’’, aldus Hermans.

Joanna Blomen legt uit: “Je merkt dat steeds meer bedrijven bezig zijn met de maatschappij en de rol die zij daarin kunnen spelen. Het belang van maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds meer onderkend. Veel bedrijven zijn daarom op zoek naar een manier om hun rol daarin te vergroten en hun maatschappelijke betrokkenheid daadwerkelijk aan te kunnen tonen. Als VVV Foundation én VVV-Venlo bieden wij hen die unieke mogelijkheid.”

Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van de VVV Foundation, de Foundation Partnerpakketten óf een keer van gedachte willen wisselen met één van de (nieuwe) gezichten achter de VVV Foundation? Kijk dan op vvv-venlo.nl/foundation voor meer informatie óf neem contact op met MVO Manager Stijn Vullings via svullings@vvv-venlo.nl

mf2