Menu

VVV sluit boekjaar 2017|2018 positief af

donderdag 22 november 2018

VVV-Venlo mag in alle opzichten terugkijken op een positief seizoen 2017|2018. Sportief gezien werd met het behaalde lijfsbehoud aan alle eisen voldaan en ook financieel mag worden teruggekeken op een succesvol jaar. Er werd een netto-omzet behaald van € 8.046.000 en daarmee werd een nettowinst gerealiseerd van € 16.000. Daarmee is het eigen vermogen gestegen tot € 238.000.

Directeur Marco Bogers is zeer te spreken over de behaalde resultaten. “Het vorige seizoen is in alle opzichten geslaagd. Ondanks gemaakte noodzakelijke kosten voor onder meer de verhuizing van onze jeugdafdeling en een daaraan gekoppelde interne verbouwing, hebben we zwarte cijfers geschreven. Daar mogen we zeer tevreden over zijn. Uiteraard gaan we niet op onze lauweren rusten, want er is voortdurend werk aan de winkel en we hebben onze financiële uitdagingen.”

De behaalde resultaten vormen de basis voor de toekomst van de club. Zo zal het stadion de komende seizoenen worden verbouwd waarmee een solide basis wordt gelegd voor een succesvolle toekomst van VVV-Venlo, mits de financiering hiervoor rond komt.

Jaarverslag
Het jaarverslag 2017|2018 van VVV-Venlo BV dat door BDO Audit en Assurance BV is voorzien van een goedkeurende controleverklaring en dat tevens is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van de club, is hier te zien.

mf2