Menu

Wijziging Organisatiestructuur

vrijdag 18 mei 2018

VVV-Venlo gaat haar organisatiestructuur wijzigen. Door deze aanpassing komt de huidige bestuursvorm te vervallen en wordt een raad van commissarissen ingesteld. Deze heeft een toezichthoudende en adviserende taak richting de statutaire directie, die bestaat uit Algemeen Directeur Marco Bogers. De aanpassingen gaan per 1 juli aanstaande in; per die datum zal zoals bekend stichtingsvoorzitter Hai Berden ook afscheid nemen. Tot voorzitter van de raad van commissarissen is per 1 juli Ineke Gutterswijk-Luiten benoemd.

De huidige organisatie is aan modernisering en professionalisering toe. Daarnaast wordt een aantal grotere investeerders gezocht dat aandelen koopt en daarmee kapitaal gaat inbrengen voor onder meer de op handen zijnde upgrading van het stadion. De komende tijd vinden gesprekken met potentiële investeerders plaats. De belangen van sponsors en supporters worden veiliggesteld door deze de mogelijkheid te bieden certificaten van aandelen te kopen. Hierdoor ontstaat een grotere binding en commitment met de club.

Voorzitter Hai Berden van de Venlose voetbalclub zegt in een toelichting dat met deze wijzigingen de continuïteit van de club gewaarborgd wordt. “We hebben anderhalf jaar geleden onder de noemer ‘De Trap Omhoog’ de aanzet voor een aanpassingstraject van het stadion en de organisatie gegeven. Centraal hierbij staan de drie kernbegrippen: binding, comfort en veiligheid. Door deze weg in te slaan kunnen we er nu ook daadwerkelijk inhoud en vorm aan geven door voort te borduren op de doelstellingen van ‘De Trap omhoog’”, aldus Berden, die na 1 juli de upgrading van het stadion zal aansturen.

De raad van commissarissen bestaat per 1 juli verder uit Ger Bindels en Ramon Testroote. Zij maken momenteel nog deel uit van het stichtingsbestuur. De overige huidige bestuursleden, Roel Wienen en Walter Gutterswijk leggen per 1 juli hun functie neer. Binnen de raad van commissarissen blijven dan nog twee zetels over voor nadere invulling.

In juni wordt de enkele maanden geleden begonnen upgrading van het voetbalstadion verder ingevuld. Berden: “Enige tijd geleden hebben we de grond waarop het stadion staat, aangekocht van de gemeente Venlo. Nu staat renovatie van de parkeerplaats op het programma, evenals een aantal aanpassingen van de sponsorfaciliteiten en de Zuidtribune. Later dit jaar volgt een vernieuwing van de entree, waarbij ook ruimte komt voor een museum, ticketing en merchandise. Ook komen er nieuwe werkplekken voor de medewerkers. Aan het eind van het komende seizoen komt dan de Oosttribune aan de beurt, met daarbij onder meer aandacht en ruimte voor een fanzone met fancafé, voor catering en sanitair.”

mf2