Menu

YouTube ​Terms of Service​

We use  YouTube API Services !
Onze Servicevoorwaarden zijn geüpdatet in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland op 22 juli 2019.

Wat moet ik doen?

Onze Servicevoorwaarden zijn geüpdatet. Lees ze zorgvuldig door.

 • Om deze nieuwe Voorwaarden te accepteren: bij uw volgende log-in bij YouTube, ga dan naar www.youtube.com.
 • Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden en liever stopt met het gebruik van YouTube, kunt u deze procedure volgen om de service uit uw Google-account te verwijderen, hetgeen betekent dat uw YouTube-kanaal wordt gesloten en uw gegevens worden verwijderd. Desgewenst kunt u eerst een kopie van uw Content downloaden.


----

    Samenvatting van de veranderingen

Deze samenvatting is opgesteld om enkele belangrijke updates in onze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') toe te lichten. Hopelijk is dit een bruikbare gids. Het is echter belangrijk dat u de nieuwe Voorwaarden volledig leest.

Welkom op YouTube

In deze sectie wordt onze relatie met u omschreven. De sectie bevat een beschrijving van de Service, definieert onze Overeenkomst en benoemt uw serviceverlener. Belangrijke updates:

 • Beleid. We hebben links toegevoegd naar de regels voor Beleid, veiligheid en auteursrecht en naar het Advertentiebeleid op YouTube, die allemaal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Deze beleidsregels vormen de basis van onze Communityrichtlijnen. We willen er zeker van zijn dat ze onder uw aandacht worden gebracht. Daarom staan ze aan het begin van onze Voorwaarden.
 • Aangesloten entiteiten. Het is belangrijk dat u precies begrijpt wat wordt bedoeld met de bedrijven binnen onze groep. Daarom hebben we een definitie opgenomen van onze 'Aangesloten entiteiten'. Hiermee worden de bedrijven binnen de bedrijfsgroep Alphabet bedoeld.
 • Onze Service. We hebben een nieuwe sectie toegevoegd met meer informatie over onze belangrijkste producten en het gebruik ervan, inclusief links naar het Helpcentrum. Zo willen we u meer inzicht geven in de kenmerken en functionaliteit van YouTube.

Wie mag de Service gebruiken?

In deze sectie worden bepaalde vereisten voor het gebruik van de Service beschreven en worden verschillende gebruikerscategorieën gedefinieerd. Belangrijke updates:

 • Leeftijdsvereisten. We hebben de specifieke leeftijdsvereisten voor uw land vermeld op basis van beleid dat overal op Google geldt. Ook wijzen we erop dat gebruikers jonger dan 18 jaar altijd toestemming van een ouder of voogd moeten hebben om de Service te gebruiken.
 • Toestemming van ouder of voogd. We hebben een sectie toegevoegd waarin wordt uitgelegd wat uw verantwoordelijkheid is als u uw kind toestaat om YouTube te gebruiken.
 • Bedrijven. In onze Voorwaarden wordt nu duidelijk beschreven dat uw bedrijf of organisatie deze Overeenkomst aanvaardt wanneer u de Service namens deze entiteit gebruikt.

Uw gebruik van de Service

In deze sectie worden uw rechten met betrekking tot het gebruik van de Service uitgelegd en wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Service. Ook wordt uitgelegd hoe we wijzigingen in de Service aanbrengen. Belangrijke updates:

 • Google-accounts en YouTube-kanalen. Hier geven we aan welke onderdelen van de Service u zonder Google-account of YouTube-kanaal kunt gebruiken en voor welke onderdelen u wel een Google-account of YouTube-kanaal nodig heeft.
 • Uw informatie. We hebben geen wijzigingen aangebracht in de manier waarop we met uw informatie omgaan. In het Privacybeleid en de Privacyverklaring voor YouTube Kids vindt u meer informatie over onze privacyprocedures. We herinneren u eraan dat u altijd uw privacyinstellingen kunt herzien en uw gegevens en personalisatie kunt beheren door naar uw Google-account te gaan.
 • Beperkingen. We hebben deze sectie geüpdatet met onze vereisten voor wedstrijden en een verbod op het manipuleren van statistische gegevens. 
 • Wijzigingen in de Service. We hebben in onze Voorwaarden duidelijker aangegeven waarom we mogelijk wijzigingen in de Service moeten aanbrengen. Ook hebben we ons ertoe verplicht een kennisgeving te verzenden als deze wijzigingen gevolgen voor u kunnen hebben.

Uw Content en gedrag

Deze sectie geldt voor gebruikers die Content aan de Service leveren. We leggen uit wat de reikwijdte is van de rechten die u verleent door uw Content te uploaden en dat u ermee akkoord gaat om niets te uploaden dat inbreuk maakt op de rechten van anderen. Belangrijke updates:

 • Licentie. We hebben de door u aan ons verleende licentie duidelijker beschreven zodat het makkelijker te begrijpen is. Wij vragen geen nieuwe rechten van u en er is niets veranderd in de wijze waarop wij uw content gebruiken.  
 • Duur. In deze sectie wordt nu duidelijker uitgelegd wat de duur van uw contentlicentie is. YouTube heeft bijvoorbeeld niet langer het recht om uw reacties voor altijd te gebruiken. Ook hebben we voorbeelden toegevoegd van het beperkte aantal situaties waarin we uw content mogelijk moeten gebruiken nadat u deze heeft verwijderd.
 • Verwijderingen. We hebben een link toegevoegd naar de tools die u nodig heeft om uw content te verwijderen. Ook hebben we duidelijk aangegeven waarom wij mogelijk content moeten verwijderen en hoe u bezwaar kunt maken tegen verwijderingen.
 • Content analyseren. We kunnen content op YouTube automatisch analyseren om misbruik te detecteren en het platform veilig te houden.

Opschorting en beëindiging van accounts

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u en YouTube deze relatie kunnen beëindigen. Belangrijke updates:

 • Beëindigingen. In onze Voorwaarden wordt nu uitgebreider omschreven in welke gevallen we onze Overeenkomst met mensen met slechte bedoelingen mogelijk moeten beëindigen. We verplichten ons nog sterker dan voorheen om u te informeren wanneer we dergelijke maatregelen nemen en u te laten weten wat u kunt doen om in bezwaar te gaan als u het oneens bent met onze beslissing. Ook geven we instructies voor als u de Service niet langer wilt gebruiken.

Over de software in onze Service

Deze sectie bevat meer informatie over de software in onze Service. Belangrijke updates:

 • Softwarelicenties. We bieden meer specifieke informatie over de softwarelicentie die we aan u verlenen. Ook hebben we meer informatie toegevoegd over open source.

Andere juridische voorwaarden

Deze sectie bevat onze serviceverplichting aan u. Verder wordt hier uitgelegd dat er zaken zijn waar we niet verantwoordelijk voor zijn. Belangrijke updates:

 • Onze belofte aan u. We bevestigen ons toezegging om de Service met redelijke zorgvuldigheid en vakbekwaamheid te verlenen.
 • Onze aansprakelijkheid. We hebben ook wijzigingen aangebracht in de manier waarop de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid in onze Voorwaarden van toepassing zijn, voor een betere afspiegeling van de toepasselijke wetgeving inzake consumentenrechten in uw land.
 • Zakelijke gebruikers. In onze Voorwaarden wordt nu een onderscheid gemaakt tussen 'Zakelijke gebruikers' en consumenten in verband met beperkingen van onze aansprakelijkheid volgens de definitie die is vastgelegd in de wet. Meer informatie over het onderscheid tussen consumenten en Zakelijke gebruikers vindt u bij onze veelgestelde vragen.

Over deze Overeenkomst

Deze sectie bevat belangrijke aanvullende informatie over ons contract, zoals wat u kunt verwachten als we deze Voorwaarden moeten wijzigen en welk recht van toepassing is op de Voorwaarden. Belangrijke updates:

 • Aanpassingen. We willen u de kans geven toekomstige materiële wijzigingen in deze Voorwaarden te bekijken.
 • Overdacht. YouTube mag deze voorwaarden alleen in beperkte gevallen overdragen.
 • Toepasselijk recht. We hebben duidelijker aangegeven dat u het recht heeft op de bescherming van uw lokale wetgeving en rechtbanken.

   Servicevoorwaarden

Gedateerd: 22 juli 2019

   Welkom op YouTube

Inleiding

Bedankt voor uw gebruik van het YouTube-platform en de producten, services en functies die we voor u beschikbaar stellen als onderdeel van het platform (gezamenlijk de 'Service'). 

Onze Service

Met de Service kunt u video's en andere content ontdekken, bekijken en delen; het biedt ook een forum waar mensen over de hele wereld contact met elkaar leggen, zich informeren en anderen inspireren. De Service is een distributieplatform voor creators van originele content en voor adverteerders, hoe groot of klein ook. In ons Helpcentrum bieden we uitgebreide informatie over onze producten en het gebruik ervan. U vindt hier meer informatie over onder andere YouTube Kids, het YouTube-partnerprogramma en betaalde lidmaatschappen en aankopen op YouTube. U leest er ook alles over wat u met content kunt doen op andere apparaten, zoals uw televisie, uw gamingconsole en zelfs uw Google Home.

Aanbieder van de Service

De entiteit die de Service aanbiedt in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is Google Ireland Limited, een onderneming naar Iers recht (registratienummer 368047), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna aangeduid als 'YouTube', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'). Wanneer in deze voorwaarden naar de 'Aangesloten entiteiten' van YouTube wordt verwezen, worden hiermee de overige bedrijven binnen de bedrijfsgroep Alphabet Inc. bedoeld.

Toepasselijke voorwaarden

Deze voorwaarden, de Communityrichtlijnen van YouTube en de regels voor Beleid, veiligheid en auteursrecht (gezamenlijk de 'Overeenkomst') zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Uw Overeenkomst met ons omvat ook het Advertentiebeleid op YouTube als u de Service van advertenties of sponsoring voorziet of als u betaalde promoties verwerkt in uw Content.

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door en zorg dat u de inhoud ervan begrijpt. Als u de Overeenkomst niet begrijpt of niet akkoord gaat met een bepaald onderdeel ervan, mag u de Service niet gebruiken.

    Wie mag de Service gebruiken?

Minimum leeftijd

U mag de Service gebruiken als u (a) ten minste 16  jaar bent, of (b) 13 jaar of ouder bent en een ouder via Family Link toestemming heeft gegeven.

Kinderen van alle leeftijden mogen YouTube Kids gebruiken (indien beschikbaar) als dit door een ouder of voogd wordt mogelijk gemaakt.

Toestemming van ouder of voogd

Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u toestemming van een ouder of voogd hebben om de Service te mogen gebruiken. Lees deze Overeenkomst samen met de ouder of voogd door.

Als u ouder of voogd bent van een gebruiker die jonger dan 18 jaar is en u uw kind toestemming geeft voor het gebruik van de Service, bent u gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind binnen de Service. Tools en informatiebronnen voor het beheer van de YouTube-gebruikservaring van uw gezin vindt u in ons Helpcentrum en via de Family Link van Google.

Bedrijven

Als u de Service namens een bedrijf of organisatie gebruikt, bevestigt u dat u gemachtigd bent om namens die entiteit te handelen en dat deze entiteit de Overeenkomst accepteert.

    Uw gebruik van de Service

Content op de Service

De content op de Service omvat video's, audio (bijvoorbeeld muziek of ander geluid), beelden, foto's, tekst (zoals commentaren en scripts), branding (waaronder handelsnamen, handelsmerken, servicemerken of logo's), interactieve functies, software, statistische gegevens en overige materialen (gezamenlijk 'Content'). Content kan door onze gebruikers aan de Service worden geleverd en worden gedistribueerd en YouTube is een verlener van hosting services voor dergelijke Content. De persoon of entiteit die de Content aan de Service levert, is verantwoordelijk voor deze Content. Als u Content tegenkomt die volgens u niet aan deze voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat de Content in strijd is met de Communityrichtlijnen of de wet, kunt u dit aan ons melden.

Google-accounts en YouTube-kanalen

U kunt delen van de Service, zoals browsen en zoeken naar Content, gebruiken zonder dat u hiervoor een Google-account nodig heeft. Voor bepaalde functies heeft u echter wel een Google-account nodig. Met een Google-account kunt u video's liken, u abonneren op kanalen, uw eigen YouTube-kanaal maken en meer. Bekijk de instructies voor het maken van een Google-account.

Door het maken van een YouTube-kanaal, krijgt u toegang tot extra functionaliteiten zoals: uploaden van video's, reacties plaatsen en afspeellijsten maken. Hier vindt u meer informatie over hoe u uw eigen YouTube-kanaal maakt.

Bescherm uw Google-account door uw wachtwoord vertrouwelijk te houden. Gebruik het wachtwoord van uw Google-account niet in apps van derden. Hier vindt u meer informatie over de beveiliging van uw Google-account. U leest er ook wat u moet doen wanneer u vaststelt dat uw wachtwoord of Google-account onrechtmatig is gebruikt.

Uw informatie

In ons Privacybeleid wordt toegelicht hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we uw privacy beschermen als u de Service gebruikt. De Privacyverklaring voor YouTube Kids biedt aanvullende informatie over onze privacyprocedures die specifiek voor YouTube Kids gelden.

We verwerken alle audio- of audiovisuele content die u naar de Service uploadt in overeenstemming met de Voorwaarden voor gegevensverwerking van YouTube, behalve wanneer u dergelijke content uploadt voor persoonlijke doeleinden of activiteiten binnen uw gezin. Meer informatie

Rechten en beperkingen

U heeft toegang tot de Service en mag deze gebruiken zoals deze aan u beschikbaar wordt gesteld, mits u zich aan deze Overeenkomst en de wet houdt. U mag Content weergeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Ook mag u YouTube-video's weergeven via de insluitbare YouTube-speler.

Op het gebruik van de Service zijn bepaalde beperkingen van toepassing. Het volgende is niet toegestaan:

 1. Onderdelen van de Service of Content openen, reproduceren, downloaden, distribueren, doorgeven, uitzenden, weergeven, verkopen, overdragen of licentiëren, wijzigen, aanpassen of anderszins gebruiken, behalve voor zover (a) u hiervoor specifieke toestemming van de Service heeft verkregen, (b) u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van YouTube en, indien van toepassing, de respectieve rechthebbenden of (c) zoals toegestaan door toepasselijk recht.
 2. De Service omzeilen, uitschakelen, voor frauduleuze praktijken gebruiken of anderszins verstoren (of proberen een van deze zaken uit te voeren). Dit geldt ook voor (beveiligings)functies die (a) het kopiëren of ander gebruik van Content voorkomen of verhinderen of (b) het gebruik van de Service of Content beperken.
 3. De Service openen met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals robots, botnets of scrapers), behalve (a) wanneer u een publieke zoekmachine gebruikt in overeenstemming met het YouTube-bestand robots.txt, (b) wanneer u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van YouTube heeft verkregen of (c) zoals toegestaan door toepasselijk recht.
 4. Informatie verzamelen of gebruiken waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden (bijvoorbeeld het verzamelen van gebruikersnamen), tenzij hiervoor door die persoon toestemming is gegeven of dit is toegestaan op grond van sectie 3 hierboven.
 5. De Service gebruiken om ongevraagde promotionele of commerciële content of andere bulkberichten (spam) te distribueren.
 6. Het veroorzaken van of aanzetten tot onjuiste metingen van echte betrokkenheid van gebruikers bij de Service, waaronder het betalen van personen of het aanbieden van incentives om het aantal weergaven, likes of dislikes van een video te verhogen, het aantal abonnees van een kanaal te verhogen of anderszins de statistische gegevens te manipuleren.
 7. Processen voor meldingen, markeringen, klachten, geschillen of bezwaren misbruiken, bijvoorbeeld met ongegronde, hinderlijke of onnodige inzendingen.
 8. Wedstrijden organiseren op of via de Service die niet voldoen aan het beleid en de richtlijnen voor wedstrijden op YouTube.
 9. De Service gebruiken om Content te bekijken of te beluisteren voor niet-persoonlijk, commercieel gebruik (u mag bijvoorbeeld niet in het openbaar via de Service video's vertonen of muziek streamen).
 10. De Service gebruiken om (a) advertenties, sponsoring of promoties te verkopen die rond of binnen de Service of Content worden geplaatst anders dan toegestaan volgens het beleid voor advertenties op YouTube (zoals toegestane vormen van productplaatsing), of (b) advertenties, sponsoring of promoties te verkopen op een pagina van een website of app die uitsluitend Content van de Service bevat of waar Content van de Service de voornaamste basis voor dit soort verkopen is (bijvoorbeeld het verkopen van advertenties op een webpagina waar YouTube-video's de enige waardevolle content zijn).

Voorbehoud

Rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan u zijn verleend, blijven voorbehouden aan YouTube of de respectieve rechthebbenden. Dit betekent bijvoorbeeld dat u aan het gebruik van de Service geen intellectuele-eigendomsrechten kunt ontlenen op door u geopende Content (inclusief de branding die in de Service wordt gebruikt of weergegeven).

Wijzigingen in de Service

YouTube wijzigt en verbetert de Service voortdurend. Soms kan het ook noodzakelijk zijn dat we ook de Service of onderdelen ervan wijzigen of stopzetten om de prestaties of beveiliging te verbeteren, om de functionaliteit en functies te veranderen, om wijzigingen aan te brengen om aan wettelijke vereisten te voldoen, of om illegale activiteiten of misbruik van onze systemen te voorkomen. We houden altijd rekening met en wegen de gevolgen af die zulke wijzigingen hebben op uw gebruik van de Service. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, stellen we u vooraf in kennis van belangrijke wijzigingen in de Service die nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van de Service. Het kan echter gebeuren dat we zulke wijzigingen zonder kennisgeving moeten doorvoeren, zoals wanneer we actie moeten ondernemen om de veiligheid en functionaliteit van onze Service te verbeteren, misbruik te voorkomen of aan onze wettelijke vereisten te voldoen. 

    Uw Content en gedrag

Content uploaden

Als u een YouTube-kanaal heeft, kunt u mogelijk Content naar de Service uploaden. U mag uw Content gebruiken ter promotie van uw zakelijke of artistieke onderneming. Als u ervoor kiest Content te uploaden, mag u geen Content bij de Service indienen die niet voldoet aan de vereisten van deze Overeenkomst of de wet. De door u ingediende Content mag bijvoorbeeld geen intellectuele eigendommen van derden (zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal) bevatten, tenzij u toestemming van die derden heeft verkregen of anderszins gerechtigd bent deze Content op deze wijze te gebruiken. U bent wettelijk verantwoordelijk voor de Content die u bij de Service indient. We kunnen geautomatiseerde systemen gebruiken om uw Content te analyseren om schendingen en misbruik op te sporen. Hierbij gaat het onder andere om spam, malware en illegale content.

Rechten die u verleent

U behoudt al uw eigendomsrechten op uw Content. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u. Zoals hieronder beschreven, moet u echter ook bepaalde rechten verlenen aan YouTube en aan andere gebruikers van de Service.

Licentie aan YouTube

Wanneer u Content aan de Service levert, verleent u YouTube een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om die Content te gebruiken (met inbegrip van het recht om die Content te reproduceren, te distribueren, aan te passen, weer te geven en op te voeren) met als doel om de Service uit te voeren, te promoten en te verbeteren.

Licentie aan andere gebruikers

U verleent ook iedere andere gebruiker van de Service een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw Content te openen via de Service en om die Content te gebruiken (met inbegrip van het recht om die Content te reproduceren, te distribueren, aan te passen, weer te geven en op te voeren), maar alleen voor zover dit door een functie van de Service mogelijk wordt gemaakt.

Duur van de licentie

De door u verleende licenties blijven van kracht totdat de Content wordt verwijderd zoals hieronder beschreven. Nadat de Content is verwijderd, worden de licenties beëindigd, tenzij anderszins vereist door de wet, voor de uitvoering van de Service of voor het gebruik van de Content zoals toegestaan voordat u de Content verwijderde. Als u Content verwijdert, is YouTube bijvoorbeeld niet verplicht om (a) Content terug te roepen die door andere gebruikers binnen een beperkte offline weergavefunctie van de Service wordt gebruikt, of (b) kopieën te verwijderen die we redelijkerwijs voor juridische doeleinden moeten bewaren.

Verwijderen van uw Content

U kunt op elk gewenst moment uw Content van de Service verwijderen. U heeft ook de mogelijkheid om een kopie van uw Content te maken voordat u deze verwijdert. U moet uw Content verwijderen als u niet langer de rechten bezit die volgens deze voorwaarden worden vereist.

Verwijdering van Content door YouTube

Als we redelijkerwijs van mening zijn dat Content deze Overeenkomst schendt of schade kan toebrengen aan YouTube, onze gebruikers of derden, kunnen we deze Content geheel of gedeeltelijk weghalen of verwijderen. We informeren u over de reden van deze actie, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we hiermee (a) de wet zouden overtreden, de instructies van een wettelijke handhavingsinstantie zouden negeren of waarmee we anderszins wettelijke aansprakelijkheid zouden riskeren van YouTube of onze Aangesloten entiteiten aansprakelijk zouden kunnen maken, (b) een onderzoek, de integriteit of het functioneren van de Service in gevaar zouden brengen, of (c) andere gebruikers, derden, YouTube of onze Aangesloten entiteiten schade zouden toebrengen. In ons Helpcentrum vindt u meer informatie over het oplossen van problemen met meldingen, handhaving en de bezwaarprocedure.

Bescherming van auteursrecht

In het Auteursrechtcentrum van YouTube bieden we informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als u van mening bent dat uw auteursrecht in de Service is geschonden, laat ons dat dan alstublieft weten door een schending bij ons te melden.

We reageren op meldingen van vermeende auteursrechtschending in overeenstemming met de procedures die in het Auteursrechtcentrum van YouTube worden beschreven. Hier leest u ook hoe u een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht kunt oplossen. Als de omstandigheden hierom vragen, voorziet het beleid van YouTube in de beëindiging van de toegang tot de Service voor hen die de voorwaarden herhaaldelijk schenden.

   Opschorting en beëindiging van accounts

Beëindiging door uzelf

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van de Service. U kunt ook de Service verwijderen uit uw Google-account, wat inhoudt dat u uw YouTube-kanaal sluit en uw gegevens verwijdert, waarbij u de mogelijkheid heeft om eerst een kopie van uw gegevens te downloaden.

Beëindigingen of opschortingen door YouTube om specifieke redenen

YouTube mag uw toegang tot uw Google-account of de gehele of gedeeltelijke toegang van uw Google-account tot de Service opschorten of beëindigen als (a) u deze Overeenkomst wezenlijk of herhaaldelijk schendt, (b) we hiertoe verplicht zijn om aan wettelijke vereisten of een rechterlijk bevel te voldoen, of (c) we redelijkerwijs van mening zijn dat er sprake is van gedrag dat leidt tot aansprakelijkheid of schade voor gebruikers, derden, YouTube of onze Aangesloten entiteiten.
 

Beëindigingen door YouTube als gevolg van wijzigingen in de Service

YouTube mag uw toegang of uw Google-account tot de Service geheel op gedeeltelijk  beëindigen als YouTube redelijkerwijs van mening is dat het niet langer commercieel rendabel is om de Service aan u te verlenen. 

Kennisgeving van beëindiging of opschorting

We informeren u over de reden van de beëindiging of opschorting door YouTube, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we hiermee (a) de wet zouden overtreden, de instructies van een wettelijke handhavingsinstantie zouden negeren of waarmee we anderszins wettelijke aansprakelijkheid zouden riskeren van YouTube of onze Aangesloten entiteiten, (b) een onderzoek, de integriteit of het functioneren van de Service in gevaar zouden brengen, of (c) andere gebruikers, derden, YouTube of onze Aangesloten entiteiten schade zouden toebrengen. Als YouTube uw toegang beëindigt vanwege wijzigingen in de Service, geven we u, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voldoende tijd om uw Content uit de Service te exporteren.

De gevolgen van het opschorten of beëindigen van accounts

Als uw Google-account wordt beëindigd of de toegang van uw Google-account tot de Service wordt beperkt, kunt u bepaalde aspecten van de Service zonder account blijven gebruiken (bijvoorbeeld alleen video's bekijken) en blijft deze Overeenkomst op dergelijk gebruik van toepassing. Als u van mening bent dat uw Google-account ten onrechte is beëindigd, kunt u bezwaar maken via dit formulier.

    Over de software in onze Service

Downloadbare software

In gevallen dat de Service downloadbare software vereist of bevat (zoals de app YouTube Studio), geeft u toestemming om deze software automatisch op uw apparaat te updaten zodra een nieuwe versie of functie beschikbaar komt, afhankelijk van de instellingen van uw apparaat. Tenzij er voor deze software aanvullende voorwaarden gelden waarbij een licentie wordt verleend, verleent YouTube u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die door YouTube aan u wordt verstrekt als onderdeel van de Service. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om uw gebruik van de Service zoals deze door YouTube wordt verleend mogelijk te maken, op de wijze die volgens deze Overeenkomst is toegestaan. Het is niet toegestaan om onderdelen van de software te kopiëren, aan te passen, te distribueren, te verkopen, te verhuren of te reverse-engineeren, of om te proberen de broncode van de software te extraheren, tenzij deze beperkingen niet zijn toegestaan volgens de wet of tenzij u schriftelijke toestemming van YouTube heeft verkregen voor deze activiteiten.

Open source

Bepaalde software die in onze Service wordt gebruikt, kan onder een open-sourcelicentie worden aangeboden. Een open-sourcelicentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben op sommige van deze voorwaarden. Als dit het geval is, stellen we de betreffende open-sourcelicentie aan u beschikbaar.

    Andere juridische voorwaarden

Garantie

We verlenen de Service met redelijke zorgvuldigheid en vakbekwaamheid.

Disclaimer

Volgens de wet hebben consumenten bepaalde rechten die niet contractueel kunnen worden uitgesloten of gewijzigd. Niets in deze Overeenkomst is van invloed op de rechten die u als consument heeft. Tenzij dit uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld of tenzij dit door de wet wordt vereist, doet YouTube geen specifieke beloften over de Service. We doen bijvoorbeeld geen beloften over de Content die via de Service wordt geleverd, de specifieke functies van de Service of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid ervan voor uw behoeften, of de toegankelijkheid of beschikbaarheid van Content die u bij de Service indient.

Beperking van wettelijke aansprakelijkheid

Voor alle gebruikers: Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van enige partij te beperken of uit te sluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel, fraude, frauduleuze verklaringen of aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn YouTube en onze Aangesloten entiteiten niet aansprakelijk voor:

 1. verliezen die niet door de schending door YouTube of onze Aangesloten entiteiten van deze Overeenkomst zijn veroorzaakt,
 2. verliezen of schade die ten tijde van het opstellen van deze Overeenkomst tussen u en YouTube niet redelijkerwijs konden worden voorzien als gevolg van een inbreuk door YouTube of onze Aangesloten entiteiten op deze Overeenkomst, of
 3. door een gebruiker ingediende Content of lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een gebruiker.

Alleen voor Zakelijke gebruikers: Als u de Service gebruikt voor uw vak, bedrijf, ambacht of beroep (als 'Zakelijke gebruiker'), zijn de volgende beperkingen van aansprakelijkheid ook van toepassing, voor zover toegestaan door toepasselijk recht:

 1.  YouTube en onze Aangesloten entiteiten zijn niet verantwoordelijk voor verlies van winst, opbrengst of gegevens; verlies van mogelijkheden of verwachte besparingen; indirecte of gevolgschade of punitieve schadevergoedingen (in alle gevallen, of deze verliezen nu wel of niet konden worden voorzien); en
 2. De volledige aansprakelijkheid van YouTube en onze Aangesloten entiteiten voor claims die voortvloeien uit of verband houden met de Service beperkt zich tot (a) het bedrag aan opbrengst dat YouTube aan u heeft betaald voor uw gebruik van de Service gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum van uw schriftelijke kennisgeving aan YouTube van het schadegeval, en (b) € 500, afhankelijk van welk van beide bedragen hoger is.

Links naar websites van derden 

De Service kan links bevatten naar websites van derden en online services die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door YouTube. YouTube heeft geen enkele controle over en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en online services. Wanneer u de Service verlaat, raden we u aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website en online service van derden die u bezoekt.

    Over deze Overeenkomst

Aanpassingen van deze Overeenkomst

We kunnen deze Overeenkomst aanpassen, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze Service weer te geven of in het kader van wetgeving en regelgeving of voor beveiligingsredenen. YouTube informeert u over wezenlijke wijzigingen in deze Overeenkomst met inachtneming van een redelijke voorafgaandelijke kennisgevingstermijn, zodat u deze wijzigingen kunt bekijken. Wijzigingen inzake nieuwe functies van de Service of wijzigingen om juridische redenen kunnen echter onmiddellijk van kracht zijn. Wijzigingen zijn enkel van toepassing voor de toekomst. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, moet u de door u geüploade Content verwijderen en uw gebruik van de Service beëindigen.

Voortzetting van deze Overeenkomst

Als uw gebruik van de Service wordt beëindigd, blijven de volgende voorwaarden uit deze Overeenkomst op u van toepassing: 'Andere juridische voorwaarden', 'Over deze Overeenkomst' en de licenties die door u zijn verleend in beperkte gevallen die worden beschreven onder 'Duur van de licentie'.

Scheidbaarheid

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde van deze Overeenkomst om wat voor reden dan ook niet kan worden gehandhaafd, heeft dit geen invloed op de andere voorwaarden.

Overdracht

YouTube kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een Aangesloten entiteit overdragen of, in het geval dat YouTube wordt verkocht, aan derden.

Geen verklaring van afstand

Als u zich niet aan deze Overeenkomst houdt en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om op een later tijdstip actie te ondernemen).

Toepasselijk recht

Als u in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont, is op deze Overeenkomst, en op uw relatie met YouTube op grond van deze Overeenkomst, het recht van het land waar u verblijft van toepassing en kunnen juridische procedures voor uw lokale rechtbanken worden ingeleid.