Menu

Racisme en discriminatie

Door de KNVB en de landelijke overheid is het ‘Plan van aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal’ gepresenteerd. Dit plan berust op drie pijlers: ‘voorkomen’, ‘signaleren’ en ‘straffen’. Als VVV-Venlo willen we de pijler ‘straffen’ duidelijk onder de aandacht van onze supporters brengen en hierover enige uitleg geven.

Want er zullen, naar aanleiding van het plan van aanpak, geen halve maatregelen worden genomen in het Nederlandse voetbal. Er ligt namelijk een pakket aan strengere straffen klaar. Vanaf aankomend seizoen ( 2020-2021 ) zal het stadionverbod, dat opgelegd wordt naar aanleiding van discriminerende uitlatingen, worden verhoogd van vijf naar tien jaar. Het wordt clubs daarnaast verplicht gesteld aangifte te doen bij de politie. Ook het Openbaar Ministerie verdubbelt de strafeis in deze gevallen.

De Burgemeester kan een meldplicht voor gestrafte fans instellen, waarbij de mogelijkheden voor een digitale meldfaciliteit worden onderzocht. Supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan kwetsende leuzen, kunnen via deelname aan een zogenaamd ‘Spreekkorenproject’ voor strafvermindering in aanmerking komen.

In mei 2020 benoemt de KNVB twee speciale ‘aanklagers discriminatie’: één voor het amateurvoetbal en één voor de professionele tak. Clubs die zich onvoldoende inspannen ter bestrijding van discriminatie, hangt puntenaftrek en het spelen van wedstrijden zonder publiek boven het hoofd.

Wij menen er goed aan te doen om onze supporters hier op dit moment reeds van in kennis te stellen. Het moge duidelijk zijn, dat het zowel voor de club als voor de supporters wenselijk is, dat wij hier op een positieve manier mee omgaan.

Als club zijn we in dat kader gestart met de voorlichting van onze jeugdspelers én van projectdeelnemers binnen onze VVV Foundation. Zij krijgen vanuit de Anti Discriminatie Voorziening Limburg een VR-experience aangeboden, waarin voorlichting over discriminatie centraal staat. Bekijk hier een filmpje van ADVL hoe dat in zijn werk gaat. Samen sterk tegen Racisme en Discriminatie!

Meer informatie over het ADVL, klik hier