Menu

Partners

De VVV Foundation staat niet alleen. De Foundation wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking met diverse organisaties. Onderstaande organisaties zijn partner van de VVV Foundation en dragen sterk bij aan de VVV Foundation en haar ambities.

Gemeente Venlo
De gemeente Venlo is mede initiatiefnemer geweest om te komen tot VVV Foundation. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de gemeente Venlo de stichting een warm hart toe draagt. Wij zien VVV Foundation als een belangrijke partner bij het uitvoeren van ons welzijns- en sportbeleid.

Antares
De klant staat bij ons centraal. Maar onze zorg gaat verder dan de klant alleen. Goed wonen voor iedereen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het heeft een relatie met welzijn en zorg. Als woningcorporatie nemen wij graag een deel van die maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons. Dit betekent dat wij ons inspannen om onze woningen af te stemmen op de verschillende levensfasen van de bewoners en zorgen voor een leefbare woonomgeving. Wij doen dit vooral samen met onze klanten. Zo activeren we buurtbewoners en dragen bij aan de sociale ontwikkeling van een wijk.

Het activeren van buurtbewoners en bijdragen aan de sociale ontwikkeling van een wijk krijgt ook vorm in de samenwerking met VVV Foundation. We streven gezamelijk naar een gezonde en leefbare wijk.

Wonen Limburg
‘Ruimte voor jezelf’, dat is onze slogan. Daarmee bedoelen we letterlijk ruimte voor iedereen. Met name voor mensen met een laag inkomen. En personen die zorg en sociaal-maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Ruimte om zelf je manier van wonen te bepalen. Prettige ruimte, niet alleen in je woning ook in de buurt. Ruimte voor huurders, gemeenten en instellingen om met ons te overleggen en ons beleid te beïnvloeden. En ruimte voor onze medewerkers om hun werk op een eigen manier in te vullen in rechtstreeks contact met de mensen waar het om gaat.

WoonWenz
Goed wonen betekent voor Woonwenz meer dan het bieden van een dak boven uw hoofd. Onze naam staat immers niet voor niets voor ‘Wonen enzovoorts, Wonen en meer’. Omdat wij beseffen dat woongenot in belangrijke mate bepaald wordt door de directe woonomgeving, investeren wij voortdurend in de leefbaarheid in onze wijken. Dit doen wij ondermeer door een proactieve bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke initiatieven zoals VVV Foundation. Samen met de andere partners in VVV Foundation zetten wij ons in om middels sport en spel te zorgen voor participatie in de wijken en het op een bewuste manier omgaan met de eigen woonomgeving.

Gemeente Roermond
Sport is een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. De gemeente Roermond kent aan de mogelijkheid van laagdrempelige sportdeelname veel belang toe. Behalve sportbeoefening op de vele sportparken wordt sport beoefend in de openbare ruimte. Naschools sportaanbod is onderdeel van het gemeentelijk sportbeleid. De gemeente is trots op de samenwerking met betrokken partners waardoor verschillende projecten kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden van projecten die samen met VVV Foundation worden georganiseerd: StreetLeague, Scoren voor Gezondheid en Shape.

De Venloop
De Venloop is een hardloopevenement dat jaarlijks in maart wordt georganiseerd in Venlo. Het parcours loopt door de straten van groot Venlo. De laatste meters lopen over de sfeervolle Parade met de finish voor het Limburgs Museum. De Venloop biedt naast een halve marathon tevens een parcours van 10 km en 5 km. Daarnaast wil de Venloop ook de jeugd aan het sporten krijgen en in dat kader worden er diverse lopen voor de jeugd in verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd.

De Venloop staat voor genieten en staat bekend om de gezellige sfeer. Langs de kant van de weg staan heel veel mensen die niet alleen familie en vrienden aanmoedigen, maar alle lopers die passeren. Hele straten worden versierd. Net als de lopers wordt het publiek enthousiaster en talrijker. De Venloop beleef je samen!

De VVV Foundation is in het leven geroepen om voor nóg meer mensen het verschil te gaan maken. Samen met nóg meer partners! Laten we daarin samen optrekken. Om over nóg eens tien jaar te kunnen zeggen: “kijk, dát is nu de kracht van voetbal!”

Heeft u interesse in de VVV Foundation óf in één van haar vele projecten? Dat kan uiteenlopen van deelname aan tot ondersteuning. Neemt u dan contact op met Stijn Vullings, MVO Manager VVV-Venlo via svullings@vvv-venlo.nl  of 077 - 351 58 06.