Menu

Projecten

VVV-Venlo realiseert zich maar al te goed, dat het een belangrijke én bevoorrechte positie inneemt in de maatschappij. De kracht van het logo, de ‘WOW-omgeving’ van Stadion de Koel, de voorbeeldfunctie van de spelers als rolmodel, het landelijke bereik van het platform dat de club biedt en het enorme netwerk dat de club bezit. Het zijn ‘Unique Selling Points’ van de club.

VVV Foundation, de maatschappelijke stichting van de club, maakt als kartrekker én vliegwiel op maatschappelijk vlak slim gebruik van deze USP’s. Dit met als doel het creëren van bewustwording én het uiteindelijk bewerkstelligen van gedragsverandering op het gebied van gezonde leefstijl, participatie en persoonlijke ontwikkeling.

Dat uit zich al jaren in diverse succesvolle maatschappelijke projecten en initiatieven, die worden georganiseerd in samenwerking met verschillende projectpartners. De huidige projecten van de VVV Foundation treft u, hierna gerangschikt onder de verschillende pijlers waar ze de meeste raakvlakken mee hebben.

● Projecten Gezonde Leefstijl, klik hier;
● Projecten Talentontwikkeling, klik hier;
● Projecten Meedoen, klik hier.

mf2