Menu

Projecten

VVV-Venlo realiseert zich maar al te goed, dat het een belangrijke én bevoorrechte positie inneemt in de maatschappij. De kracht van het logo, de ‘WOW-omgeving’ van Stadion de Koel, de voorbeeldfunctie van de spelers als rolmodel, het landelijke bereik van het platform dat de club biedt en het enorme netwerk dat de club bezit. Het zijn ‘Unique Selling Points’ van de club.

VVV Foundation, de maatschappelijke stichting van de club, maakt als kartrekker én vliegwiel op maatschappelijk vlak slim gebruik van deze USP’s. Dit met als doel het creëren van bewustwording én het uiteindelijk bewerkstelligen van gedragsverandering op het gebied van gezonde leefstijl, participatie en persoonlijke ontwikkeling.

Dat uit zich al jaren in diverse succesvolle maatschappelijke projecten en initiatieven, die worden georganiseerd in samenwerking met verschillende projectpartners. De huidige projecten van de VVV Foundation:

VVV-Venlo Streetleague 
De VVV-Venlo StreetLeague is een programma wat zich richt op leuke ontmoetingen in de diverse wijken en kernen in de regio Limburg Noord; de VVV-Venlo StreetLeague bestaat uit drie onderdelen: Sport, Fair Play en BuurtBijdragen. Teams uit diverse wijken gaan met elkaar de strijd aan in april, mei en juni op de voetbalveldjes in de wijken. Daarnaast organiseren ze in kader van de BuurtBijdragen leuke activiteiten voor jong en oud waardoor er leuke ontmoetingen plaatsvinden. De openings- en afsluitingsbijeenkomst vinden plaats in het Covebo Stadion - De Koel - 

VVV Transferkracht 
Binnen VVV Transferkracht worden kandidaten klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Deelnemers krijgen in Covebo Stadion – De Koel – een trainingsprogramma op maat. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om binnen VVV-Venlo of bij business partners van de club werkervaring op te doen. De ambitie is om elk jaar 33 kandidaten (drie elftallen) duurzaam uit te plaatsen.

VVV-Venlo OldStars
Beweging en gezelligheid. Daar draait het om bij de VVV-Venlo OldStars. Elke woensdag komt het team bij elkaar om te trainen voor het wandelvoetbal. Een laagdrempelige, maar stiekem intensieve vorm van voetbal. De VVV-Venlo Oldstars vertegenwoordigen onze club bij verschillende toernooien.

De trainingen zijn op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur op het jeugdcomplex van VVV-Venlo. Vooraf en na afloop is er tijd voor een kopje koffie.

Wandelvoetbal in de Wijk
Wandelvoetbal is voor iedereen die mensen wil ontmoeten en in beweging wil blijven. We spelen op locaties in diverse wijken in Venlo. Na het voetballen gaan de wandelvoetballers een gesprekje aan met wijkbewoners en eten ze samen een kop soep of drinken een bakje koffie. Wil je graag een keer meedoen, neem dan contact met ons op!

Bijzondere Eredivisie 
Veel kinderen hebben te maken met een beperking. Zij staan vaak letterlijk en figuurlijk buitenspel. Terwijl het voor hen juist extra belangrijk is om te sporten. Want sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En door samen te sporten leer je vriendjes en vriendinnetjes kennen. Daarom doet VVV-Venlo mee met de Bijzondere Eredivisie. Dankzij de Bijzondere Eredivisie komt voor G-voetballers hun grote droom uit om te mogen voetballen voor een profclub. Zij worden de rolmodellen voor een grote groep gehandicapte kinderen en jongeren, en brengen ook voor hen de droom dichterbij.

SportMpower
Jongeren van het derde en het vierde leerjaar in het voortgezet onderwijs werken binnen SportMpower aan hun toekomst. Twaalf weken lang gaan zij aan de slag met workshops en sport. Op een interactieve manier komen thema’s als sociale media, verslaving, communicatie en groepsdruk aan de orde. Tijdens het sporten werken de deelnemers niet alleen aan hun fitheid, maar ook aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Deelnemers zetten dankzij SportMpower zichtbaar stappen in hun persoonlijke ontwikkeling.

SportMpower Futsal
SportMpower Futsal is gericht op het verbeteren van schoolresultaten en het verminderen van jeugdoverlast. Bij SportMpower Futsal gaan jongeren tussen de 10 en de 15 jaar wekelijks zaalvoetballen en krijgen zij huiswerkbegeleiding. Zij worden getraind door VVV-Venlo trainers en begeleid door vrijwilligers uit de wijk. SportMpower Futsal wordt afgesloten met een groot zaalvoetbaltoernooi tussen de teams uit de verschillende wijken.

SportMpower Junior
SportMpower Junior is een project voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. In de wijk en in de inspirerende topsportomgeving van Covebo  Stadion - De Koel - werken deelnemers tien weken lang aan allerlei opdrachten en beweegactiviteiten. SportMpower Junior versterkt de leerlingen in hun sociale redzaamheid en helpt hen om stappen te zetten richting een gezonde leefstijl. De ouders worden intensief bij het project betrokken, bijvoorbeeld tijdens ouder-kind-bijeenkomsten in het stadion of een gezamenlijke sportactiviteit. Zo raken de deelnemers en hun ouders dankzij SportMpower Junior in topvorm!

Scholentour
Hoe leeft een VVV-Venlo prof? Geeft Koelie het goede voorbeeld? Tijdens de VVV-Venlo Scholentour gaan leerlingen van groep 5 t/m 8 aan de slag met thema’s als gezonde voeding, sport en bewegen, sterk in je schoenen staan en respect. Het doel is om in topvorm te raken!

De VVV-Venlo Scholentour bestaat uit drie contactmomenten:            

1. Koelie bezoekt de basisscholen en deelt het inspirerende lesboek ‘In Topvorm met Koelie’ uit.  Hiermee kunnen leerlingen in de les of thuis samen met hun ouders aan de slag.
2. Leerlingen van groep 7 van de deelnemende scholen zijn te gast in Covebo Stadion - De Koel -, waar ze verschillende gave workshops volgen.
3. Alle leerlingen kunnen met hun ouders een wedstrijd van VVV-Venlo bezoeken.

VVV-Venlo Peutertour
Water drinken, gezond eten en lekker bewegen! Koelie komt op bezoek bij de kinderopvang om samen lekker te spelen en een boekje voor te lezen. In dit boekje staan allerlei avonturen die Koelie meemaakt om in topvorm te raken. De ouders die hun peuters op komen halen, mogen ook nog een dansje doen. Kortom, veel plezier!

Ook mogen de peuters samen met papa, mama, broertje en/of zusje naar Covebo Stadion - De Koel - komen om allerlei spelletjes te spelen. Ouders krijgen hier tips om hun kinderen meer groenten te laten eten en meer te laten bewegen.

Voetjegym
Bij Voetjegym gaan we vanuit de VVV Foundation te werk om kinderen uit verschillende scholen op een speelse manier te laten bewegen. We geven gymles op basisscholen en laten de kinderen zich een uurtje uitleven. De kinderen leren tijdens de les om met elkaar om te gaan en kunnen al hun energie kwijt. Hierbij gebruiken onze enthousiaste medewerkers muziek en andere tools om allerlei spelletjes aan te bieden. Door plezier in bewegen centraal te plaatsen proberen we kinderen op een leuke manier zoveel mogelijk bij te leren.

SportMpower Family
SportMpower Family is een project voor kwetsbare gezinnen, waarbij kinderen en hun ouders die in armoede leven in hun kracht worden gezet, hun (sociale) netwerk wordt versterkt en hun zelfregie wordt vergroot. Eén van de doelstellingen van het traject is dat de kinderen en hun ouders (weer) met een positieve blik naar de toekomst kijken en niet langer ‘buitenspel’ staan.

SportMpower Family is een wijkgericht gezinstraject van 18 weken, waarin de behoeften van de gezinnen en de kinderen centraal staan. Binnen het project werkt de VVV Foundation intensief samen met de leefbaarheidscoördinatoren van de woningcorporatie, de scholen, het welzijnswerk en de Gemeente Venlo. Zij worden bijgestaan door het zogenoemde ‘supportersteam’ wat bestaat uit personen van de VVV-familie die ieder over hun eigen talenten en specialiteiten beschikken.
Gedurende de 18 weken zijn er elke week twee contactmomenten. Interactieve workshops met alleen de ouders én sport en/of cultuur met de ouders en de kinderen samen.

Door workshops worden de gezinnen ondersteund bij het stellen van persoonlijke (gezins)doelen, het bereiken hiervan en bij het versterken van de regie over hun leven. Een nevendoel is om de gezinnen door middel van de workshops in contact te laten komen met instanties en organisaties die iets voor hen kunnen betekenen, zodat zij in de toekomst zelf de weg hiernaar toe weten. De workshops worden zoveel mogelijk verzorgd door partners vanuit de wijk.

Naast bovenstaande projecten organiseert de VVV Foundation, al dan niet in samenwerking met diverse maatschappelijke partners, regelmatig op zich zelf staande maatschappelijke activiteiten. Deze maatschappelijke activiteiten vinden éénmaal per jaar plaats maar zijn jaarlijks terugkerend. Onderstaand een overzicht.

Soep met ballen kerstdiner
Ontmoeting en gezelligheid rond een kopje soep. Daar gaat het om bij het Soep met Ballen Kerstdiner in Covebo Stadion – De Koel – . Ouderen ontmoeten elkaar en beleven iets unieks. De selectie van VVV-Venlo zorgt voor de soep en de bediening!

mf2