Menu

Talentontwikkeling

Projecten Talentontwikkeling

Onze ambitie: middels de kracht van sport (en in het bijzonder voetbal, als corebusiness van VVV-Venlo) het belang van sportiviteit, Fair Play en respect overbrengen met bijbehorende normen en waarden, gericht op een stukje professionaliteit en mentaliteit die behoort bij de verwachtingen in de huidige samenleving en in houding en gedrag richting anderen. Spelers, staf en medewerkers van VVV-Venlo spelen hierbij een grote rol. Zij treden op als maatschappelijke ambassadeurs van de club. In onderstaande projecten staat talentontwikkeling centraal.

VVV-Venlo StreetLeague
De VVV-Venlo StreetLeague is een wijkgericht programma voor jeugd ( 10 -18 jaar) dat zich, naast voetbal, richt op bijzondere ontmoetingen, buurtbijdragen en Fair Play in de diverse wijken en kernen in de regio Noord-Limburg. De speelrondes worden op de diverse Cruyff Courts en trapvelden in de verschillende wijken gespeeld. De StreetLeague wordt afgesloten met de finaledag in Covebo Stadion - De Koel -.

VVV BoostYourFuture
Jongeren van het voortgezet onderwijs werken binnen dit project aan hun toekomst. Twaalf weken lang gaan zij aan de slag met workshops en sport. Op een interactieve manier komen thema’s als sociale media, verslaving, communicatie en groepsdruk aan de orde. Tijdens het sporten werken de deelnemers niet alleen aan hun fitheid, maar ook aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Deelnemers zetten dankzij BoostYourFuture zichtbaar stappen in hun persoonlijke ontwikkeling.

VVV-Venlo Futsal
VVV-Venlo Futsal is gericht op het verbeteren van schoolresultaten en het verminderen van jeugdoverlast. Bij VVV-Venlo Futsal gaan jongeren tussen de 10 en de 18 jaar wekelijks zaalvoetballen en krijgen zij huiswerkbegeleiding. Zij worden getraind door VVV-Venlo trainers en begeleid door vrijwilligers uit de wijk. VVV-Venlo Futsal wordt afgesloten met een groot zaalvoetbaltoernooi tussen de teams uit de verschillende wijken. Veel teams stromen in het voorjaar door naar de VVV-Venlo StreetLeague.

VVV-Venlo Sta Sterk!
VVV-Venlo Sta Sterk! is een weerbaarheidsproject voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. Op school en tijdens een afsluiting in de inspirerende topsportomgeving van Covebo Stadion - De Koel - werken deelnemers tien weken lang aan allerlei opdrachten en beweegactiviteiten. VVV-Venlo Sta Sterk! versterkt de leerlingen in hun sociale redzaamheid en helpt hen om stappen te zetten richting een gezonde leefstijl vol zelfvertrouwen. De ouders worden bij het project betrokken door een ouderavond en middels de huiswerkopdrachten.

mf2